Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

29 maart 2012

Senator Fatiha Saidi

Met dank aan Roeland Van Walleghem die in zijn archieven dook en met het volgende bovenkwam over Fatiha Saidi. 

De ‘Dame’ die zich inzet voor uitgewezen asielzoekers, maar minder voor haar eigen kinderen!

Men zou zo denken dat een senator/schepen een voorbeeld voor de
maatschappij zou moeten zijn.

In belgië hoeft dat niet!
Een senator die het hoederecht over haar kinderen verliest, het kan in dit
land !

Via een gunstige wind, zoals men dat zegt, kwam ik destijds in het bezit van
dit document (vonnis).

Ze verloor het hoederecht in verband met artikel 36.2 van de Wet op de Jeugdbescherming van 8 april 1965.


Wet op de jeugbescherming van 8 april 1965

De gevaartoestand (art 36.2) = kind in gevaar
omschrijving:

De Jeugdrechtbank neemt kennis van de vordering van het Openbaar Ministerie
betreffende minderjarigen wier gezondheid, veiligheid of zedelijkheid gevaar loopt
wegens het milieu waarin hij leeft of wegens zijn bezigheden of
wanneer de omstandigheden waarin hij wordt opgevoed door het gedrag van
degenen die hem onder hun bewaring hebben gevaar opleveren.Geen opmerkingen: