Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

28 april 2010

" Over our dead body!"

Wat dit land bijeen houdt staat gewoon op een vod papier. Het zijn niet de Vlamingen die de grondwet en akkoorden niet naleefden. Het contract dat er in 1830 tot stand gekomen bij de onafhankelijkheid van dit onland droeg mijn goedkeuring al niet, en erover hebben de inwoners en zeker de Vlamingen zich nooit mogen uitspreken. Het waren de bourgoisie en de adel die beslisten. Deze zeer kunstmatige bufferstaat vindt haar onstaan helemaal niet in een wilsbeschikking van het volk, maar in een verdeel en heerspolitiek van koningshuizen en 1 republiek.
Een verdrag, een wet, zelfs een grondwet zijn geen natuurwetten. Ze kunnen ten allen tijde afgeschaft en terug herschreven worden door het volk. Het volk IS de staat. Het volk is nu in staat om te zelf te oordelen los van adellijke en franstalige betutteling..

De onafhankelijkheidveklaring en het ontstaan van belgië staan op geduldig papier, waarop men alles kan schrijven, dus ook de nieuwe regels van de nieuwe staat Vlaanderen.

Vlaanderen moet dus in het parlement gewoon de onafhankelijkheid uitroepen, een onafhankelijkheidsverklaring en een nieuw grondwet schrijven. Niks stemming in het federale parlement, dat is nu niet meer nodig en bovendien ruimschoots te laat. De franstalige politici hebben elk probeersel tot samenlevingscontract al opgezegd en ondertussen nog delen van Vlaanderen ingenomen. Of klinken Waterloo, St Remy Geest, Eben- Emael of Lettelingen dan Frans? Ook nu roeren de franstaligen zich in Kraainem om bij Brussel aan te sluiten en die te vergroten.De regimepolitici hebben Vlaanderen uitverkocht en zijn de V in hun partijnaam onwaardig. Wij moeten nu duidelijk maken: " Over our dead body!"

Geen opmerkingen: