Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

26 november 2012

Alles moet weg!

Laat ik even voorspellen: de vakbonden en hun militanten hebben er voor gezorgd dat Arcelor Mittal zich volledig zal terugtrekken uit Wallonië. Ze waren nog nooit in staat één bedrijf hier te houden (in tegendeel), maar ze zorgen er nu ook voor dat het nog heel lang zal duren eer iemand hier een onderneming van die grootte opstart. Waarschijnlijk zullen nog enkele gewelddadige rellen in het leven worden geroepen, zullen er wat ruiten en publiek goed vernield worden en zal naar goed voorbeeld van de Ford militanten (paramilitairen)  wel een autootje of een machientje branden.
Zelf zijn de vakbonden en hun militanten niet in staat om 1 enkele baan te creëren. Ze moeten niet jaloers zijn op werkgevers. Het kost immers haast niets om een handelsregister en een BTW nummer aan te vragen, dan kunnen ze eens laten zien of ze ergens in slagen of echt iets kunnen. Ze kunnen hiervoor eventueel enkele jaren avond- of dagonderwijs volgen en een diploma halen dat ze nu benijden. Onderwijs voor hen is quasi gratis.  Ik wens hen veel personeel zoals zij zelf en hun collega's.


http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20121125_00380655

Geen opmerkingen: