Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

20 maart 2007

10.000 gevangenen en de grootste dieven lopen los !

Bijna alle dagen worden de burgers van dit land straffeloos en flagrant bestolen.
De dieven blijven loslopen, en worden nooit gestraft. Meer nog ze zijn onschendbaar.
Komt dit omdat de mensen blind zijn of gevoelloos geworden voor zoveel oplichterij en bedrog?
Wanneer eens een reusachtige betoging met als slogan: “ Nee, wij dokken niet meer af!!”
De ingehuurde Al Gore kwam Verhofstadt, slecht geacteerd en “overdone” wat ondersteunen. Zodanig zelfs dat de premier er echt ongemakkelijk van werd bij zoveel lof, omdat het doorzichtig gênant en inconveniant was.
Dat heb je wanneer je de ex vicepresident uitnodigt in plaats van de ex president
Clinton omdat de kassa wellicht niet verder reikte.
Wie krijgen we de volgende keer? Martha Stuart (?), al heb ik gehoord dat zij geen loftrompet kan spelen, maar daar krijgen we tijdens de uitzending wel een cadeautje. Of Oprah Winfrey misschien (?), dat lijkt bovendien wat multicultureel.
Of wat dacht je van Stephen Spielberg en Liam Nielssen om ons over de gevaren van rechts te wijzen.
Liefst had hij het hele Hollywoodcircus, Walt Disney en de “make believe” bende naar hier gehaald, maar zijn budget te klein, en de relaties van Slangen te zwak.
Wat kan men allemaal al niet aantonen of suggereren met goed gemonteerde beelden, gemanipuleerde foto’s, en een scenario met climax ondersteund door juist gekozen meeslepende muziek en goed gedeclameerde verhalen. Verhofstadt en co en de SP.a waren danig onder de indruk van de Al Gore film, waarmee hij straks nog een Nobelprijs voor de vrede denkt te halen, dat ze die direct als alibi en voorbeeld gingen gebruiken. De SP-a bouwt er vrijwel zijn hele boodschap en verkiezingscampagne rond. Hiermee komt zoon Tobback meer in de belangstelling, en Freya ziet een begrotingsreddende engel in haar visioen.
Maar onverwacht wat tegenwind, want zelfs de groenen en de milieuorganisaties zijn het er over eens dat de laatste verpakkingsbelasting een pak-de-poen show is bedoeld om de bodemloze put van de schatkist te vullen. Immers recycleert dit land als geen één, en is het een druppel in de oceaan van vervuiling die China, India en Rusland produceren. Bovendien is elk verpakkingsmateriaal van plastic niet zomaar overbodig, niet milieuonvriendelijk, onrecycleerbaar of onafbreekbaar. Het mag ons niet verbazen dat pol-en-soccers, juristen en sociologen, waarvan het bij de overheid uitpuilt, het verschil niet kennen tussen de honderden plastics die worden toegepast, en niet enkel in de verpakkingsindustrie. Ik ken bijna niemand van de politici die technicus, ingenieur of master zijn in exacte wetenschappen als fysica, chemie, pharmaceutica mechanica of electronica en dit vak ook effectief succesvol hebben beoefend in een bedrijf of als ondernemer.
Geen mens die er iets op tegen heeft dat grondstoffen zuinig, efficiënt en met het minste, of zonder, milieueffect worden toegepast, maar het overheidsbeleid is vaak gebaseerd op technologische domheid, geïnspireerd door een bende politiek benoemde ja-knikkers.
Wie van de ministers begrijpt er iets van technologie, van energie, van echte industrie, behalve dan hoe men ze kan belasten?
In exacte wetenschappen kan men niet van één maal één drie maken. Daar blijft de brug hangen of valt ze. In niet exacte wetenschappen als politicologie, rechten, economie en sociologie kan men de zaken doen kloppen. Men prutst wat aan de regeltjes, of manipuleert wat statistieken door de juiste of de verkeerde vragen te stellen en het resultaat klopt.
Men verandert de wetgeving als het goed uitkomt, en zoekt of benoemt de juiste rechter om een gepaste uitspraak te bekomen.
In deze niet exacte materie zijn er minder integere wetenschappers bezig omdat die altijd een eigen mening en politieke voorkeur hebben. Het is een kwestie van interpretatie, en zo zullen voor bepaalde probleemstellingen er even veel wetenschappers te vinden zijn die iets kunnen beamen als kunnen tegenspreken. Neem nu boekhouding, dat is toch een kwestie van interpretatie, weging en beoordeling, en waarvan de regeltjes bijna wekelijks veranderen die
veelal multi-interpreteerbaar zijn en contesteerbaar.
Of neem nu de rechtspraak. Stel dat je zonder toelating een boom hebt omgezaagd, en je verschijnt daarna voor een groene rechter, dan weet je dat de straf toch hoger zal liggen dan bij een rechter die zich ook ergert aan de overhangende boom van één van zijn buren? En zo zijn er vele voorbeelden.
Natuurlijk heeft men met behulp van exacte vakken de niet exacte proberen te onderbouwen en geloofwaardig te laten overkomen. En het is waarschijnlijk, maar slechts nu en dan, dat een zekere wetmatigheid of mechanisme exact aangetoond kan worden, maar ook hier blijf ik voorzichtig en wantrouwig.

Moet onze industrie zo nodig nog eens gestraft worden bovenop de veel te hoge sociale bijdragen, de hoogste energie- en telecommunicatieprijzen, de meest absurde en voortdurend veranderende geldverslindende wetten en pestbelastingen, de hoogste milieunormen en kosten, de overal aanwezige ambtenarij, de aanzwellende papierberg enzovoort…

Ze maken alle industriële activiteit hier kapot, of helpen dit proces een handje, en vervangen dit door consultants die de ondernemer tevergeefs door het bos en moeras moeten loodsen.
Tja, als je dan als student een vak moet kiezen, dan kies je toch beter voor een vak waar je vaak jezelf er goed uit kunt lullen dan een vak waar je incompetentie en gebrekkige kennis meteen blijken.
Maar goed kunnen lullen, daarin zijn onze ministers en politici experts in. Ze hoeven zelfs niet kunnen rekenen om minister van begroting te worden.
Ze kunne geen lamp indraaien maar worden minister van energie, en ze worden minister van economie of arbeid zonder zelf één enkele economische daad te hebben gesteld, laat staan ooit te hebben moeten instaan voor één werknemer. En ga zo maar door.

En alsof dat nog niet genoeg is planten ze een bos verkeersborden en flitspalen, en creëren ze een slaafse en makke bende politieagenten die liever bonnetjes schrijven dan de echte dieven en criminelen te pakken die hier alle dagen, al dan niet,clandestien of legaal binnenkomen of reeds aanwezig zijn,en bompakketjes droppen tot in gerechtsgebouwen en brandbommen gooien naar politiecommissariaten.
De laatste smogsnelheidsreductie diende ook te kaderen in de milieucampagne maar pakt blijkbaar verkeerd uit, want de burger voelt weer de oplichter en dief in zijn zakken zitten. Hij weet dat dit een schijnmaatregel is zonder enige degelijke termijnvisie of afspraken, maar met een bijkomende onderliggende budgettaire bedoeling. Wie wordt met een boete van 50 tot 100€ het hardst getroffen, een gewone burger of de minister die onschendbaar is, een dik salaris heeft en nog verschillende bijbaantjes matst? Hij blijft wel met zijn 8-cilinder of zijn terreinwagen rijden,of neemt de helikopter.
Straks loopt dit land op wat uitzonderingen na, vol advocaten, straathoekwerkers, sociaal assistenten, en deurwaarders, boekhouders en politici, omdat er hier niets anders meer te doen valt, en er te veel mensen zijn met grote problemen.
Nadat die lui hun eigen landgenoten hebben gekannibaliseerd, kunnen we misschien deze know how exporteren als ervaringsdeskundigen.
De ratten verlaten dan wel terug het schip omdat er hier niets meer te krijgen valt.
Raadt eens wie echt bestolen wordt en bedrogen?
Raadt eens wie de grote pineut gaat zijn?
Juist ja, de gewone mensen van hier, de KMO en zelfstandige die geen advocaat, gerechtsdeurwaarders, politiekers of zo zijn, en die niet kunnen vluchten met hun centen naar Zwitserland of de Kaaimaneilanden.
Waarom vraag ik me, houden mensen zo hard vast aan die politici van paars of de CD&V die al zoveel jaren van ons zweet leven, en goed ook. Die hun baan vooral gebruiken om de mandaten en pensioenrechten op te stapelen, lucratieve zaakjes te doen met inside informatie hier of in het buitenland !
Misschien is het eigenbelang al zo vergroeid met de Spa de VLD en de CD&V
dat men niet meer durft kiezen voor het wegsnijden van de bloedzuigende tumors?
De “inconveniant truth” is, dat een te groot deel van de Vlamingen, in vergelijking met 1302 toch eerder lafaards zijn geworden, het hen alleszins aan durf ontbreekt, maar ik hoop dat ze het bedrog nog wel tijdig zullen doorzien.
Wanneer een mars tegen de georganiseerde leugen, tegen de desinformatie, tegen de verkleutering, tegen de dictatuur van politiekers, juristen en pennenlikkers, en voor de Vlaamse vrijheid en zelfbestemming.
Brult de Vlaamse Leeuw 10 juni nog eens nog of is het nog slechts de karikatuur Loeki?

Geen opmerkingen: