Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

09 oktober 2017

De week van het Nederlands, als vlag om een corrupte lading te dekken. #verkiezingen 2018Van 7 tot 14 oktober vindt in Brussel de week van het Nederlands plaats.
En die Nederlandse week noemen ze dan …. ‘Brussel Mon Amour’ ? !!! ? 😠
En dan gaat het er ook nog over ‘Diversiteit’ 😡, al helemaal dodelijk voor onze taal en volk.
Welke kluns heeft dat bedacht? Het moet wel een tsjeef zijn uit ‘de beweging.net’.
Geef die man of vrouw eens hun C4 !
Nog een opmerking : Hoeveel mensen weten eigenlijk af van deze week?
Het lijkt me weer een activiteit waarmee onrechtstreeks ergens vrienden aan een baan of betaalde hobby worden geholpen, want geld zal er hoedanook weer rijkelijk vloeien naar zo’n gebeurtenis.
En het laat bij de geldschieters, en vooral het publiek, het gevoel na dat er toch iets gedaan is voor de Vlamingen en de Nederlandse taal. Daarna kunnen ze zich met opgeblonken geweten weer bezig houden met andere zaken.
Hoeveel mensen er aan deelnemen zal hen daarbij worst wezen.
Zelf vernam ik pas afgelopen donderdag, en wel voor het eerst van dit , misschien oorspronkelijk goed bedoelde, maar nu hatelijke initiatief.
Nogal laat nietwaar om de boodschap er rond te verspreiden en mensen hiervoor warm te maken?
Mensen hebben inmiddels meestal al andere plannen en verplichtingen.
Maar dat er geen volk, behalve het VREEMDE volk moet worden bereikt, is wellicht de bedoeling. Elke vreemde stem in Brussel telt immers dubbel, en een te veel aan wakker gemaakte echte Vlamingen zou dan ook een lont in het buskruit kunnen zijn.
Eigenlijk zou het wel goed zijn dat iemand zulke zaken eens evalueert, een kosten/baten analyse maakt, de belanghebbenden of belangenvermengers in kaart brengt, hoe groot de interesse was, wat het nut ervan is. Laat me toe een gevoel te voelen opwellen als bij Samusocial-affaire, waar, met die naam als vlag, de echte corruptielading decennia verborgen bleef voor het volk.
Gaan we er wat aan doen?? Of laten we begaan?
Actie nu, met knipoog naar Voorpost en TAK, of in het stemhokje 2018. 
Ja ook via de gemeenteraadsverkiezingen en de burgemeesters kunnen we bepalen we wat er gebeurt in Vlaanderen en Brussel. Meer dan je denkt, doch niet lang meer !
Zie via link: https://www.brusselmonamour.eu/index.php/week-van-het-nederlands-in-brussel/Programma Brussel Mijn Amourke
Week van het Nederlands in Brussel”
Brussel, 7-14 Oktober 2017
aangepast inhoudelijk programma : volg op Facebook
De international “Week van het Nederlands” is een initiatief van de (Nederlandse) Taalunie
met een speciale dank vanwege Brussel Mijn Amour aan Cultureel Consulaat Antwerpen & DGG (vzw/asbl)
THEMA 2017
Diversiteit & het Nederlands in Brussel”
Anno Tweeduizend en Zeventien
Getuigenissen, Knelpunten en Behoeften & een Toekomstperspectief  voor Brussel in het Nederlands, de oorspronkelijke taal van de Stad & haar relatie met de Lage Landen & de Wijde Wereld met een positieve kosmopolitische open visie
Met de steun van Muntpunt, het Huis van het Nederlands in Brussel, De Buren,  het Vlaamse Afrikaans Huis Kuumba in Brussel, en Cultureel Consulaat Antwerpen (BABA Connexie), en vele sympathisanten

Geen opmerkingen: