Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

26 december 2017

We zijn (weer) geneukt.


Miljoenen Euro’s te veel uitbetaald gekregen, maar het spoorwegpersoneel zal niets moeten terugbetalen.
Als zelfstandige daarentegen zou je ook rente mogen betalen, en nog een boete er bovenop.
Wel ik ben het niet eens met die cadeau. Maar er is de vrees voor de schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van verplichte terugbetaling.
Ik vraag me ook af welke de sanctie is voor diegenen bij de RVA die de fout maakten, en of die autonoom mochten beslissen om af te zien van terugbetaling?
Vraag u ook af wie dan wel moet opdraaien voor de miljoenenfout?
Dit soort toestanden bewijst te meer dat dit land en het economisch-sociaal-democratisch systeem/model om zeep zijn.
Enkel zij die met genoeg zijn en bereid geweld te gebruiken krijgen hun zin. Zo bewijst ook de geschiedenis.
Zo zal ook vrijheid en onafhankelijkheid nooit gekregen worden maar verworven.De spoorwegondernemingen NMBS, Infrabel en HR Rail zijn jarenlang in de fout gegaan bij de berekening van de werkuren van de personeelsleden die in een regime van vier vijfde werken. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) is nu tot de vaststelling gekomen dat bijna 4.000 spoorwerknemers daardoor te hoge uitkeringen hebben ontvangen. De fout gebeurde buiten de wil van de personeelsleden om, schrijft L’ Echo.

De RVA heeft een brief naar HR Rail gestuurd met de vraag om de situatie vanaf 1 januari 2018 recht te trekken. Het spoorwegpersoneel zal niets moeten terugbetalen. “We gaan ervan uit dat ze van goede wil waren”, zegt Michèle Baukens, adviseur-generaal bij RVA.


De compenserende toelage van de personeelsleden van NMBS, Infrabel en HR Rail die in een systeem van vier vijfde werken, moet eigenlijk berekend worden op basis van een 38-urenweek. Maar tot nu toe werd er voor de betrokken personeelsleden altijd uitgegaan van een 4/5-regeling op basis van een 40-urenweek. Daardoor werkten de personeelsleden 32 in plaats van 30,4 uur en ontvingen ze het daarmee overeenstemmende salaris (84,21 procent in plaats van 80 procent). In totaal zouden miljoenen euro’s te veel zijn uitbetaald door de RVA.
De fout kwam aan het licht nadat een van de spoorwerknemers een vraag had gesteld over de arbeidstijd.

Geen opmerkingen: