Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

10 november 2017

Natuurlijk niet op onze TV

Geplaatst op 10/11/2017 door a. griffon Iedereen kent wel het roeptoeterende linkse journaille dat met opgeheven vingertje en met opengesperde ogen, zich bewust van de wereldschokkende vraag die ze voor het oog en de camera’s van de wereld gaan stellen. Een vraag waarop ze enkele dagen in hun kamertje of onderweg hebben gebroed en hard gerepeteerd. De vraag die hen plotsklaps wereldberoemd zou maken en alle deuren in de journalistiek. En dan …, dan breekt het, als in hoop en gedachte, grote moment aan dat ze de president van de Verenigde Staten, tijdens zijn buitenlandse missie, een vraag mag stellen tijdens de persconferentie. Zie en hoor hier wat volgde…. Hou de zak met chips maar klaar, en een zakdoek voor de tranen. Even dacht ze te kunnen zweven. Nu komt ze nooit meer van grond.


Dit seutje is geen match voor Trump. Als ze wilt worstelen met een man als hij, dan moet ze van modder eten houden.

Geen opmerkingen: