Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

28 april 2014

De prijs van wanbeheer en het ontbreken van testikels.

 Geplaatst op Nageltjes.be op 24/04/2014 door a. griffon 
Het is niet omdat de berekening gebeurde door een Groen parlementslid, dat we die naast ons neer moeten leggen. (Wat zij overigens wel doen met informatie die niet strookt met hun ideologie). Wordt een Antwerpse Justitiepaleis-factuur: de begrote kostprijs X 3. Als je dit riskeert als onderneming of particulier zeggen de banken hun krediet op, en ga je binnen de kortste keren failliet. Dat krediet opzeggen kunnen we helaas als burger niet, tenzij tijdens verkiezingen. Maar helaas is de burger een grote domoor gebleken, want die stemt al decennia voor dezelfde straffeloos gebleven knoeiers, graaiers en loodgieters (vaak verenigt in één persoon, en niet enkel bij tsjeven).
Voor ons land lonkt de val, en onze enige redding bevindt zich in de hoop dat andere landen het minstens even slecht doe als wij, of slechter. Elders in de wereld lachen ze in hun vuistje en wachten ze tot de boel vanzelf omvalt. Ik zei het al: de oorlog winnen waarbij geen kogel werd afgevuurd, geen soldaat omkwam, is de ultieme overwinning. En wij hebben geen enkele leider die ons die kan bezorgen.

 “De Oosterweelverbinding in Antwerpen zal fors duurder uitvallen dan verwacht. Björn Rzoska (Groen) heeft nu een motie ingediend om het Rekenhof het rapport te laten onderzoeken, zo schrijven enkele kranten. Uit het dossier dat de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) op 17 maart 2014 (Het dateert oorspronkelijk van december 2013) naar het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) stuurde, staat dat de totale kostprijs van Oosterweel niet 3,2 miljard euro maar 4,91 miljard euro bedraagt. 1,7 miljard euro meer dan was voorzien in het Valentijnsakkoord van 14 februari 2014.”De financieel experts van de BAM houden rekening met een ‘bouwrente en indexatie’ van 3 procent op het moment dat de werken starten in 2016. Extra kosten, zoals de 1,2 miljard euro voor het onderhoud en beheer van de infrastructuur, zitten daar nog niet in”, zegt Rzoska.

In het rapport aan het INR staat ook dat het Vlaams Gewest in 2017 met 655 miljoen euro over de brug zal komen om de nv Liefkenshoektunnel te kapitaliseren om zo de aanleg van Oosterweel mogelijk te maken. “Die 655 miljoen euro staat niet in de meerjarenbegroting die de Vlaamse regering liet goedkeuren door het Vlaams Parlement. Waarom niet? Ik vermoed niet dat de BAM dat bedrag heeft voorzien zonder dekking van de Vlaamse regering” klaagt Rzoska aan.

En dan hebben we het nog niet over de vele studie- en schadefacturen die, open en verdoken, zullen worden betaald o.a. voor het jarenlange talmen in dit dossier, en evenmin over de grote economische schade, en de enorme luchtvervuiling die door de verkeersellende werden veroorzaakt, en die onherstelbaar en niet meer in te halen zijn.
Ach, en zelfs die nieuwe veel hogere kostprijs zal nog te veel te laag blijken te zijn.

Met het spaargeld, dat slechts een fractie is van wat u verdient, loopt u vandaag argwanend naar de bank en beschermt en bewaakt u het als een leeuw haar welpen. Maar aan de andere kant laat u toe dat het leeuwendeel van uw inkomsten op een schandalige manier wordt verkwist, gestolen en verdwijnt door wanbeheer. Er werden in het verleden al mensen vermoord of geëxecuteerd voor minder.
25 mei heeft u de kans de vele waanzin te stoppen. Maar gaat u dat ook doen? Ik en de Nageltjes wel!

Geen opmerkingen: