Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

09 februari 2014

Céline Fremault (CDH), verbiedt de teelt van GGO gewassen in Brussel


Ik vraag me af of er in Brussel nog wel boeren zijn, behalve wiettelers dan. Hoogstens een paar hobbyisten misschien, zoals wietgebruiker Bert Anciaux op zijn villadomein in Brussel van ca 1 hectare ( ja, ook een rechtse zak met een rood vlagje). Dat doet ook meteen de vraag rijzen waarom Brussel een minister van Landbouw nodig heeft behalve om een postje voor Celine Fremault te creëren. Het gevolg zal ook wel zijn dat de minister van landbouw van HSG Brussel zeker enkele bevriende ambtenaren in dienst zal moeten nemen om dit verbod te controleren en af te dwingen.
Mevr Frémault die zich, net zoals Milquet, bijzonder interesseert in zake de gelijkheid man-vrouw maar niet de problemen ziet noch maatregelen neemt om die te verbeteren in haar multiculturele gewest, richt zich met haar diploma rechten op de landbouw en de biotechnologie in het bijzonder. Een wetenschap waar zij absoluut geen knijt van begrijpt, en waarvoor ze helemaal is aangewezen op wat haar via lobbying en door al even incompetente geesten wordt ingefluisterd. Wordt het geen tijd dat juristen zich beperken tot wat zij ook al niet goed doen, en waarin ze eigenlijk ook al moeten vervangen worden: justitie. Ze hebben dat al tot een puinhoop gemaakt, en dan gaan ze zich nog bezig houden met andere departementen, die ze dan ook in de vernieling rijden. Ik pleit voor een numerus clausus juristen en niet op artsen, en al zeker voor het beperken van de domeinen waarin juristen actief mogen zijn tenzij ze daarin eerst, via strenge onafhankelijke examens, hun competentie hebben bewezen.
Dit alles maakt duidelijk hoe van de pot gerukt haar maatregel is, waar het balastinggeld aan verkwist wordt, en hoe dom de Brusselaars wel moeten zijn die dit alles slikken.
Dat idiote mens, dat waarschijnlijk denkt dat de explosieve groei van de bevolking een daad van god is en hij hun lot in handen heeft, en niet een condoom, denkt dat die bende nog lang zal kunnen gevoed worden met klassieke gewassen. Niet dat ik voorstander ben van ongecontroleerd en ongedocumenteerd en ongereglementeerd gebruik van alles wat door multinationals in een laboratorium en in commercieel-strategische denktanks werd uitgevonden om geld te verdienen.
Met zo’n domme bevolking als in Brussel kunnen debiele politici als Fremault zeker alles uitkramen en beslissen. Nu nog een verbod op elektriciteit, op watergespoelde WC’s en op riolering, dan wordt het daar pas echt een shit hole.

Wat Brussel betreft, geen Vlaams geld meer tenzij dit de vervlaamsing in de hand werkt. De gepeste en zwaarbelaste ondernemingen en hun werknemers naar Vlaanderen halen (de stijgende criminaliteit helpt ook een handje).
Laat ze in Brussel met hun politici als Fremault en Co maar even gaar koken in eigen sop. Ze zullen daarna wel smeken om geholpen te worden en dat creëert ook kansen voor Vlaanderen om Brussel terug te nemen, in plaats van andersom. Misschien moeten we de Brusselse politici nog aanmoedigen om het proces te versnellen. Daarna mag Fremault samen met Millequet ergens in de Ardennen tussen de everzwijnen gaan leven, want zij krijgen geen asiel in Vlaanderen.
http://www.standaard.be/cnt/dmf20140205_00965009
Het Brussels hoofdstedelijk gewest heeft het telen van genetisch gemanipuleerde organismen (ggo’s) in open lucht verboden. Dat meldt Le Soir. De Brusselse regering vreest ‘besmetting’ van klassieke teelten.
Het Brussels verbod op ggo-teelt in open lucht komt er op verzoek van minister van Landbouw Céline Fremault (CDH). Zij vreest dat ggo-teelt in het Brussels gewest er bijna onvermijdelijk voor zou zorgen dat de klassieke teelten ‘besmet’ worden door stuifmeel of zaadjes van de genetisch gemanipuleerde organismen.
De Brusselse regering benadrukt dat het met het verbod geen uitspraak doet over de verkoop van genetisch gemanipuleerde producten of over de milieu-impact van ggo’s. Dat zijn immers Europese en federale bevoegdheden.

De ggo’s blijven de gemoederen beroeren. In ons land werd in 2011 een proefveld met ggo-aardappelen in Wetteren vernield door activisten. Onderzoekers starten er in mei van dit jaar met een nieuwe proef met populieren.

Geen opmerkingen: