Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

11 september 2008

We rijden dan maar rond

Het stond er wel niet bij maar het waren probleemjongeren uit prachtwijken die niet genoeg kansen krijgen.Tel daarbij de grote honger ingevolge de ramadan, de andere verplichtingen in de koran jegens dhimmies en ongelovige honden, en dus moeten we begrip opbrengen voor hun onbedwingbare acties. Die wijken mogen absoluut niet met de oproerpolitie worden aangepakt en uitgezuiverd, die wordt voorbehouden voor het Vlaams Belang wanneer die een spandoek ontvouwen op het Schumannplein.

wo 10/09/08 19:54 - In de wijk Meulenberg in Houthalen-Helchteren is opnieuw een bus van de Lijn bekogeld met stenen. Daarbij sneuvelde een ruit. Vorig week was er al een gelijkaardig incident.
De Lijn Limburg heeft beslist om de bus niet langer door de wijk te laten rijden. Begin volgende maand zal De Lijn ook overleggen met het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren over een structurele aanpak van het probleem.De wijk Meulenberg is niet de enige wijk van Houthalen-Helchteren met een bedenkelijke reputatie. Zo voerde het gemeentebestuur al een tijdelijk samenscholingsverbod in voor de wijk Houthalen-Oost na een geval van brandstichting.

Snapt de burgemeester dat na al het theedrinken en aardig knikken nog niet: DE WIJK MEULENBERG IS EEN NO-GO-ZONE, daar geldt de sharia en daar blijf jij uit.!

1 opmerking:

Anoniem zei

De wijk Meulenberg had al een slechte reputatie in de jaren '80 en '90. Toen al durfde de politie er bijna niet komen. De herrieschoppers van nu kunnen best de kinderen zijn van de bandieten van toen. Eigenaardig en verdacht is dat twee generaties lang zo'n wantoestanden mogen blijven bestaan!...