Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

01 juni 2008

The boot for Blyth, de laars onder de aars voor Geert

Flanders Today, een initiatief van Geert Bourgeois, dat de wereld moest gaan vertellen hoe België en Vlaanderen in elkaar zitten had aan het hoofd een Schotse hoofdredacteur, Derek Blyth. Aangesteld door dezelfde minister die de VRT aan zijn miljoenen helpt om de mensen te belezen en te desinformeren met waardeloze programma's, zou deze Schot de opdracht hebben Vlaanderen in een juist en positief daglicht te plaatsen.

Blijkt dat die man helemaal nooit wat van Vlaanderen en Vlamingen begrepen heeft, en dat hij de Vlaamse zaak meer schade toebrengt dan ze vooruithelpt.

I am pissed off.( dat verstaat Blyth wanneer hij dit zou lezen)

Wat bezielt Vlaanderen toch dat ze een Schotse hoofdredacteur aanstellen terwijl er meer dan genoeg Vlamingen zijn om deze taak op te nemen, en die uitstekend Engels spreken en schrijven.

Er zou niets op tegen zijn een of meer Engelstalige redacteurs in dienst te hebben zolang de bedoelingen van een Vlaamse krant bestemd voor buitenlanders maar overeind blijf en gestuurd en overpeinsd door Vlamingen.

Ik geloof nooit dat iemand die geen Vlaming is en van een "eiland" komt voeling heeft met Vlaanderen ook al woont hij hier al jaren.

Dat Vlaming gevoel hebben mensen in generaties opgebouwd, en is aangewakkerd door de Waalse honger naar geld, macht, teritorium en Franse taalhegemonie.Onzichtbaar vaak (of steeds) voor een buitenlander, maar door Vlamingen gevoeld en ervaren als kruipend en sluipend als gif. Een buitenlander begrijpt noch de subtiele noch de voor ons flagrante beledigingen en arrogantie van de Walen waar wij vanaf willen. Enkel echte Vlamingen kunnen onze problemen en verzuchtingen verwoorden, en hebben de voeling met het verleden, weten waar we naartoe willen.

Een eigen staat is de enige oplossing om van de Waalse tyrannieke beurzensnijders te ontkomen. Het is niet met de gewone Walen (vaak verfranste Vlamingen) in de straat, met wie we nog steeds een gezellige relatie kunnnen hebben; maar met hun leiders, hun politieke graaiers en machthebbers is de kloof nooit meer te dichten.

Een scheiding in consensus is daarbij beter dan een vechtscheiding of een burgeroorlog, maar dan moet men niet te lang meer wachten tot de het zover komt.Waarom heeft Blyth nog niet "the boot" gekregen?We kunnen hier niet hard genoeg op aandringen! Hij moet die gewoon krijgen.

Enige enige kennis in de Vlaamse materie is onvoldoende.
Het is als een ingenieur die bruggen moet bouwen en daar blijkbaar bijna in slaagt.
Met welke geloofsbrieven en na welke test, die men hier in België al moet afleggen om WC madam te worden, is die man geschikt geacht om ons verleden, heden en toekomst aan de buitenwereld te openbaren?
Is Blyth misschien getest door dezelfde veiligheidsdienst als diegene die Abdelkader Belliraj screende? Het lijkt er sterk op.
Ik kan mij niet inbeellden dat de USA, UK of Noorwegen bvb een Duitser zouden aanstellen om geloofwaardiger over te komen. Een dergelijke vorm van minderwaardigheidsgevoel kunnen alleen onwaardige Vlaamse ministers bedenken, en geeft aan dat Vlaanderen aan zelfvertrouwen mist, dringend onafhankelijk moet worden, en nood heeft aan echte visionaire leiders ipv lapzwansen als Bourgeois.
Het blad moest de perceptie van de buitenlandse toeschouwer veranderen.
Maar perceptie is indruk, en een poging tot beïnvloeden of wijzigen van perceptie is gericht op slecht geïnformeerde mensen zonder diepgang. Mensen die een reis willen maken door Europa in 5 dagen en daarna denken dat ze er alles vanaf weten, en dan genoeg zelfvertouwen of ego hebben om er in hun taal en land een artikel over te schrijven of een TV programma rond te breien.
Perceptie is een vijand van de objectiviteit, vaak zelfs van de waarheid en de volledigheid. Een buitenlander, nog minder dan een "binnenlander" ,die er zijn kennis en verhaal op baseert, zijn mening ermee gestalte geeft, kan niet serieus worden genomen.
Zijn objectiviteit wordt trouwens ook beinvloedt door subjectieve reflexen gebaseerd op eigen ervaringen en op rondom hem aanwezige toestanden.
Objectiviteit kan enkel gebaseerd zijn op kennis van feiten, op rationele argumenten, en volledigheid. Argumenten en feiten zijn er voor Vlaanderen en Vlamingen in overvloed voorhanden.
Aan perceptie of het creëren van een gevoel hebben wij geen bondgenoot, integendeel zelfs.
Er gaat geen dag voorbij of er verschijnen ergens op het internet of in de klassieke media argumenten, waarbij recente ontwikkelingen en politieke uitsptraken nieuwe argumenten aanbengen. Het aantal argumenten om dit land bijeen te houden slinkt met de dag; ze worden ontkracht, verliezen aan gewicht en draagvlak.
je schrijft er zelf enkel neer. hebben we zelf genoeg.

Een voor Vlamingen al moeilijk te verwoorden toestand laten uitleggen door een Ier en Schot of een Oezbeek is zowat het domste dat men had kunnen doen.
Eén leugen van Blyth, slechts één zin groot, kost een ontelbare aantal zinnen om ze recht te zetten.
Dat weten de Walen en de politici ook, en daar maken ze gretig en vaak gebruik van.

Wanneer figuren als Blyth of Bourgeois, die onze bondgenoten horen te zijn, ook al bewuste of onbewuste leugens de wereld insturen, dan maakt dit hen tot gewilde of ongewilde saboteurs; maar saboteurs niettemin en alleszins.
"The boot" for Blyth is dan nog een te lichte straf, maar Vlamingen blijken nu eenmaal een clement volk, in tegendeel tot wat men de wereld poogt wijs te maken, en dus zal het bij "the boor wel blijven".
De laars onder de aars van Bourgeois volgt in juni 2009, dan mag hij een andere baan gaan zoeken, liefst in een knelpuntberoep. Dan brengt hij eindelijk nog iets op.

Geen opmerkingen: