Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

12 juni 2008

En de eerste reactie van colruyt

Halle, 12 juni 2008

Mevrouw,
Betreft : kookworst met halal-vlees / Colruyt.
------- ------------------------------------

Onze oprechte dank voor uw E-mail van 11/06.
Met genoegen informeren wij u dat u zo spoedig mogelijk per afzonderlijk
schrijven zal geïnformeerd worden over deze melding.

Met vriendelijke groeten

Anja De Rooms Klantendienst.

Weliswaar geen antwoord van Jef Colruyt zelf.
Wordt dus vervolgd!

Geen opmerkingen: