Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

11 juni 2008

Laffe Standaard

"Ibrahimovic straft laffe Grieken af!"

Dit is de titel van een artikel in De Sttandaard naar aanleiding van de voetbalmatch waarbij Griekenland met 2-0 verloor van Zweden.
Ik kijk niet naar voetbal, naar geen enkele sport trouwens, en dus interesseerde de inhoud van het artikel mij geen jota.
Maar de titel, die wel!

Is het in een kwaliteitskrant door kwaliteitsjournalisten ethisch toegestaan om, naar aanleiding van een banale voetbalmatch waar niets spectaculairs of gewelddadigs gebeurde, Grieken lafaards te noemen?

Mogen wij dan van De Standaard en zijn kwaliteitsjournalisten nu eens weten hoe ze dan Yves Leterme en de Vlaamse regeringsleden noemen?
Zij kunnen toch niet geduid worden met een term die lichter weegt dan het woord laffaards, zeker niet wanneer een volledige bevolkingsgroep, een land, al kan beledigd worden voor het verliezen van een voetbalmatch?

Welke zou de term zijn die wij hebben bedacht voor de "kwaliteitsjournalisten" en de "kwaliteitskrant"?
Wat dachten jullie van laffe rioolgazet, en kruiperige riooljournalisten?
Kwaliteit krijgt door jullie al enige tijd een andere betekenis, en jullie zij daarmee beslist niet alleen.

Eigenlijk verdienen jullie niet beter dan de toorn van alle in België wonende Grieken en een opzeggen van hun abonnement.
Misschien volgt er nu zelfs een steen door jullie ruit.
Of een lekker proces van het Centum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding?
Wie legt klacht neer???

Geen opmerkingen: