Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

03 juni 2008

Dit is geen ernstig incident, dit is een aanslag!

Anke Vandermeersch, senator voor het Vlaams Belang, en momenteel hoogzwanger, werd vandaag omstreeks 9u40 ter hoogte van het Madouplein in Brussel aangevallen.
Een blanke man bleek haar in haar auto te herkennen gooide zijn rugzak af, stak tussen de auto's drie rijvakken over en beukte als gek in op de auto van Anke Vandermeersch, waardoor die ernstig beschadigd werd.
Danig onder de indruk maar gelukkig niet gewond deed ze aangifte bij de politie van Brussel.
De dader kon ontkomen, en moet gezocht worden in politiek correcte kamp, de antifascisten, de illegalen en migratie activisten of de rabiate Vlamingenhaters, dat is duidelijk.
Er was geen melding van getuigen of persoonsbeschrijvingen die de aanslagpleger spoedig zouden identificeren.

Deze aanval op Anke mag niet gecatalogeerd en, geklasseerd worden als een incident. Deze aanslag hoort topprioriteit te krijgen bij het gerecht.Niet enkel Anke, alhoewel juriste, dient hiervoor klacht in te dienen. Ook haar kiezers voor wie zij als vertegenwoordigster optreedt zijn hiermee aangevallen, en zijn belanghebbende partij. Zouden ze zich niet kunnen richten tot het parket met klachten zodat de druk groter.

Dit vind ik zo'n ernstig vergrijp dat ik met de meeste aandrang eis dat men niet rust voor de dader is opgepakt en veroordeeld.
Of gaat men wachten tot hij weer toeslaat?

1 opmerking:

David Vandenberghe zei

K'zie niet meteen een emailadres dus doe ik het via deze weg. Op IFF: Merk op dat de Franstalige commentaren niet inhoudelijk ingaan op de argumentatie waarom BHV een probleem vormt. Deze persoon 'wil' het Vlaamse standpunt niet leren en hij (tintin) brengt ook geen tegenargumenten aan. Nu gaat hij verder in op mijn tegencommentaar.