Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

09 juni 2008

We hebben nog hoop

"Migrant gaat waar er werk is.

"De migrant die naar Europa komt, gaat naar waar er werk is, niet naar waar de sociale uitkeringen het best zijn. Dat blijkt uit onderzoek van ene prof Marc Hooghe, Ann Trappers, Bart Meuleman en Tim Reeskens van het Centrum voor Politicologie van de KU Leuven."

Dus als ze niet voor de uitkeringen komen kunnen we die voor hun afschaffen.
Aangezien er geen werk is voor laaggeschoolden en er toch een crisis aan zit te komen kunnen ze misschien allemaal uitwijken naar de Verenigde Arrabische Emiraten waar veel enorme gebouwen worden opgetrokken, kunstmatige eilanden worden aangelegd en gigantische moskeeen worden opgericht die wachten op gelovigen.

Daar is er heel veel werk, en geen leefloon of OCMW steun.
Maar zoals de slimme mensen uit Leuven zeiden:" uitkeringen, die zoeken ze helemaal niet"

Ik denk niet dat we nog geneigd zijn om dat te geloven.
Ik moet professor Torfs nog gelijk geven wanneer hij zegt dat de mensen met het hoogste diploma de minst slimmen zijn.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

natuurlijk zijn mensen met hoge diploma's niet de slimsten. het zijn die die de boeken vanbuiten leren en verder niet zelf nadenken. de zelfdenkers daarentegen vinden conflicten in de boeken en halen daardoor mindere resultaten. maar het zijn wél de slimsten van de klas.

wie gelooft nu die Leuvense onderzoekers? ofwel zijn ze écht dom ofwel manipuleren ze feiten in opdracht van hogere machten ofwel denken ze door politiek correct te zijn meer kansen te krijgen in hun leven. ofwel een beetje van alle drie.
ze denken daarbij ook nog dat "de gemiddelde","gewone" man nog dommer is dan zijzelf en dat ze dus alles kunnen vertellen.

Anoniem zei

Leuvense onderzoekers zijn niet meer betrouwbaar. In de jaren negentig manipuleerden ze hun onderzoeksresultaten zoals hen dat goed uitkwam, dus in politiek correcte zin. En ze kregen er nog hopen geld voor ook. Ze werden gesteund door de achterlijke stellingen van Lenssens en D'Hondt: "Migranten profiteren van de werkloosheidsuitkeringen, ze gaan liever doppen dan werk zoeken, ze profiteren van ons systeem van sociale voorzieningen, ze teren op de kap van OCMW en leven van kinderbijslag"...Deze wereldvreemde stellingen wilden ze opdringen aan de gemeenschap en ze beschuldigen van "vooroordelen" jegens migranten. Het moet toch een kunstje zijn om onderzoeksresultaten in de gewenste koers een draai te kunnen geven!...