Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

04 juli 2008

Er zijn nog Europese klokkenluiders.

Maar niemand die er wat mee doet.
EU goed voor ons? Ze zijn goed bezig ze te torpederen ja.
Zo'n Europa, dfaar kies ik niet voor!
Onderstaand filmpje sluit goed aan bij het vorige.
(gevonden via Angeltjes)

Het Nederlandse EP-lid, Paul van Buitenen, een vroegere EU-ambtenaar, kent het reilen en zeilen binnen Europa als geen. De man wordt regelmatig bedreigd en probeert te overleven in de maffiabarak die onze levens en gedachtes probeert te beheersen.
Toch volhouden Paul, wie komt het ons anders vertellen? Verhofstadt of Dehaene?

Geen opmerkingen: