Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

19 juli 2008

Het begint te werken.

Toch één die al zijn biezen heeft gepakt. Brussel en de rand werden weer een beetje Vlaamser.
Met dank aan de mensen van Voorpost en TAK die nooit de strijd opgeven.
Het artikeltje hieronder vond ik op de blog van iemand die zich Charlier Jambe de Bois noemt.
De blog heet Fossoyeurs de la Belgique ( de doodgravers van België) en is kennelijk een fansite voor het FDF en Philippe Maingain.
De inhoud is typerend voor de minachting waarmee zulke Walen over Vlamingen spreken. Meestal doet men dat niet zo luidop, en enkel entre amis. Deze schrijft het ook.
Ik ben benieuwd wie er achter de schuilnaam Jambes de Bois zit? Het zou een politicus kunnen zijn die het been wil stijf houden.
Wel, ik hoop dat hij er kramp van krijgt..
(De vertaling volgt erna.)

« ÉCHAPPÉS DU GHETTO »
AMIS LECTEURS
NOUS SERONS MOINS PRÉSENTS PENDANT QUELQUES JOURS, CAR ENFIN NOUS ALLONS QUITTER L'INFECTE PROVINCE DU BRABANT FLAMAND OU NOUS AVONS ETE OBLIGÉS DE VIVRE PENDANT CES DERNIÈRES ANNÉES.
Fini les sales tronches des flamingants de la commune, fini de supporter leur abominable flamand, fini de devoir faire des efforts pour traduire ce que l'on veut acheter dans les magasins avec des vendeurs désagréables, fini de lire du flamand partout et des VL sur les murs ou il y a un mot en français.
Retour enfin en douce Wallonie, terre de nos origines que nous avions du abandonner avec regret, peuplée de gens souriants, avenants et sachant dire bonjour, avec des paysages verdoyants qui nous feront oublier la tristesse et le sectarisme des villes flamandes. Nous attendions ce moment depuis longtemps et enfin le voilà, je crois que personne ne peut imaginer le bonheur et la délivrance que sont de ne plus habiter en cette terre d'intolérance qu'est la Flandre.
Mais soyez sans crainte, nous continuerons a combattre l'injustice des lois racistes linguistiques flamandes, et à dénoncer tous ceux qui par leur haine ou leur veulerie veulent la fin de la Belgique.
A bientôt.

ONTSNAPT UIT HET GETTO
BESTE VRIENDEN LEZERS
WE ZULLEN GEDURENDE ENKELE DAGEN MINDER AANWEZIG ZIJN, WANT EINDELIJK ZULLEN WE DE STINKEND VERPESTE PROVINCIE VLAAMS BRABANT VERLATEN, WAAR WIJ GEDURENDE DE LAATSTE JAREN VERPLICHT WAREN TE WONEN.
Gedaan met die vuile tronies van de Vlamingen van de gemeente, gedaan hun afschuwelijk Vlaams te moeten verdragen, gedaan met het moeite moeten doen om te vertalen wat men wilt kopen in de winkels met onaangename verkopers, gedaan met het overal moeten lezen van Vlaams en VL op de muren daar waar er een woord Frans staat.
Terug naar het zoete Wallonië, land van onze oorsprong, dat we met spijt moesten achterlaten, bevolkt met lachende mensen, voorkomend en en beleefd groetend, met groene weidse landschappen die ons de trieste aanblik en de sektegeest van de Vlaamse steden zullen doen vergeten.
Wij hebben op dit moment lang gewacht, en eindelijk is het daar, ik geloof dat niemand het geluk en de verlossing kan begrijpen die het gevolg zijn van het niet meer moet wonen in het intolerante gebied dat Vlaanderen is.
Maar vrees niet, we zullen blijven vechten tegen de onrechtvaardigheid van de racistische taalwetten van de Vlamingen, en al diegenen aanklagen (verraden) die door hun haat of hun laksheid het einde van België wensen.
Tot binnenkort.
§§§
Er staan wel meer zulke blijken van waalse arrogantie, superioriteit en gebiedshonger op zijn blog, maar die moeten jullie zelf gaan lezen.
Zei hij niet, oh groot contrast met zijn arrogantie, dat de walen glimlachende mensen waren. Alleen tegen andere walen.
Misschien heeft die man net naast een sociale woning in Vilvoorde gegrepen, omdat hij geen Vlaams sprak, en daardoor nu elders in wallonië moet gaan wonen en aankloppen bij de OCMW.
In ons meest afschuwelijk Vlaams zeg ik die man: Fuck You
( Ik heb bewust niet geschreven kust mijn …, want zie dat hij het nog zou komen doen gezien zijn na vele jaren nog beperkte kennis en begrip van het Vlaams).

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Zojuist heb ik nog gereageerd op het blog van dien "houten poot" en hem ook nog eens herinnerd aan die + 12 miljard dat die "vuile Vlamingen met hun afgrijselijke taal" naar 't zuiden sturen zonder zelfs maar een dankwoordje te krijgen.
Dank zij Uw artikel had ik diens verlorengegaan blogsite teruggevonden.
Hartelijke (West)vlaamse groeten, beste Antoine.

stradi zei

Toch logisch dat walgie peuplée de gens souriants is. Zeg nu zelf 12 miljard euro jaarlijks verdelen onder iets meer dan 4 miljoen mensen, je zou voor minder een zorgeloze smile op je waalse tronie zien verschijnen.
En dan lees je dit
België telde in juni 400.141 vergoede werklozen. Dat zijn er ruim 5.500 meer dan in mei, maar wel 28.567 minder dan in juni 2007.
De daling op jaarbasis was het grootst in het Vlaams gewest (-14.086), waar er in juni 134.976 vergoede werklozen waren. Het Waals gewest telde in juni 194.934 vergoede werklozen, 12.818 minder dan in juni 2007. In Brussel was er een daling met ruim 1.663 op jaarbasis tot 70.231 vergoede werklozen.

Meer werklozen met minder populatie, er worden aan de lopende band Vlamingen geschrapt uit de vergoede werkloosheidsteun om allerlei redenen, zo niet in de andere gewesten.
Dat de Vlaamse werkmieren dagelijks in de weer zijn om rond te komen, mede door de enorme bedragen die afgeroomd worden op het brutoloon om dat parasiterend kankergezwel levend te houden, is het logisch dat er in Vlaanderen minder gelachen wordt.
Laat de walen voor iedere eurocent werken en de gens souriants zullen vlug veranderen in hun ware gedaante , die van grimassentrekkers.