Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

15 juli 2008

Dat is nu eens een goede stunt

En voor een goede zaak bovendien

"Man betaalt Electrabel met 215 kilogram eurocentjes

Een man uit Wilrijk gaat vrijdag zijn factuur van Electrabel betalen in eurocentjes. Hij zal de 931,02 euro met kruiwagens naar de zetel van de energieleverancier brengen. De man wil zo protesteren tegen de hoge energiefacturen. De eurocenten wegen in totaal 215 kilogram.De man wil ook de aandacht van grote bedrijven vragen voor de situatie van mensen die moeite hebben om hun facturen nog te betalen. Volgens hem betekent zijn initiatief een grote steun voor gezinnen die de touwtjes amper aan elkaar kunnen knopen. "Tegenwoordig worden bijna alle prijzen van basisproducten eenzijdig door de leveranciers verhoogd. Zij gaan er van uit dat 'de klant' hen bijna woekerprijzen zonder probleem kan betalen. Niet dus!" (belga/bdr)"

Zo te zien zijn de problemen van de mensen niet opgelost.
Daar waren ze ook nooit mee bezig.
Ze waren bezig met hun eigen problemen, hun eigen postjes en het postje van de konng.

Geen opmerkingen: