Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

29 december 2012

Illegale autodief zwaargewond? Dat is jammer! ;-)

Rijdt er in St Niklaas na een wilde politie-achtervolging een illegale autodief in de showroom van een autohandel. Daarbij wordt hij zwaar gewond en maakt hij voor honderdduizenden Euro's schade. (link)

Zwaargewond? Dat is jammer! ;-)
Maar hij mag gerust zijn, hij zal gratis goed verzorgd worden in de beste kliniek, en daarna zal hij op grond van zijn blijvende medische problemen een permanente verblijfsvergunning krijgen op medische gronden om hem hier de rest van zijn leven te laten verzorgen. Hij krijgt vanaf nu de rest van zijn leven een uitkering. Over het misdrijf zelf moet hij zich geen zorgen maken want hij krijgt een gratis prima mensenrechtenadvocaat aangewezen die eerst zal zoeken naar procedurefouten en daarna alle sociale- en mensenrechten-wetten tot in het oneindige zal gebruiken. Bovendien, een straf van minder dan 3 jaar moet niet worden uitgezeten.

Voor het rijden zonder rijbewijs of verzekering moet hij zich geen zorgen maken, dat kunnen ze hem dan ook niet afpakken. Bovendien wordt het rijden zonder rijbewijs of met een gefraudeerd bekomen rijbewijs veelvuldig gedoogd en nooit gestraft. Over een boete moet hij zich als onvermogende geen zorgen maken, die zal worden geteld bij de fictieve inkomsten van de fictieve begroting van dit land, en wordt zo gedragen door de financiële crisis, de belastingbetaler dus.

Ook zal hij meteen worden vrijgelaten door justitie onder voorwaarden.
De schade is zoals steeds voor de belastingbetalers of de verzekering.
Hij kan wellicht de politie die hem achtervolgde, en waardoor hij de controle over het stuur verloor, zelfs aanklagen en een schadevergoeding eisen. Er is mij zo  een rechtspraak nog niet bekend, maar zeer waarschijnlijk kan hij ook de garagist vervolgen die het had aangedurfd om op die voor  het 'slachtoffer' gevaarlijke plaats een showroom te bouwen.

Meer nog, als hij kan aantonen dat hij eigenlijk aan het werken was voor iemand, dan krijgt hij van de arbeidsrechtbank, zelfs al was hij illegaal en in het zwart aan het werken,een schadevergoeding toegewezen die vergelijkbaar is met het winnen van de lotto. Zijn familieleden kunnen eventueel delen in dit smartengeld.

Hij en zij kunnen daarna ook onbeperkt geld parkeren en eigendom en inkomen verwerven in hun land van oorsprong omdat ze altijd die nationaliteit hebben behouden, en uw echte vaderland nooit zulke informatie deelt, ja er zelfs niet eens zal over beschikken. Ook blijft het mogelijk regelmatig naar het vaderland en terug te reizen zonder dat dat consequenties heeft, en is er zelfs geen officiële instantie die zich daarbij vragen stelt. Loyauteit aan uw nieuwe gastland zal hem nooit gevraagd worden.
 
Maggie De Block heeft nu al aangekondigd dat hij daarna ook zijn familie in het kader van gezinshereniging mag laten overkomen en dat die daarna zelf ook mogen rekenen op een of andere uitkering, ja dat de oudere familieleden zelfs een minimumpensioen kunnen krijgen na enkele dagen werken in een tewerkstellingsproject of  in speciale daartoe opgerichte ondernemingen door ex asielzoekers/ex-landgenoten. Een hand-carwash, een nachtwinkel, het slachthuis, een pita-bar.... of zo, leveren uitstekende diensten tot 'sociale ' integratie.

Ook bijverdienen bovenop de uitkeringen wordt zonder meer mogelijk, de pakkans is klein de strafmaat laag voor de werknemer, en wat kunnen ze nu van een onvermogende terugvorderen? Bovendien moet hij weten dat eens hier, ze hem nooit meer kunnen buitenzetten, zelfs niet als moordenaar of terrorist. Geeft dat geen goed gevoel?!

Zonder het te weten zal hij met zijn vermetele daad andere gelukzoekende landgenoten hebben aangezet om zijn voorbeeld te volgen en drastisch hun leven verbeteren. Wat kan er immers in dit land nu fout gaan, en als het fout loopt (wat zelden het geval blijkt) komen de meesten toch terecht in de hemel  bij allah en 72 maagden.
Ja ook voor de autochtone belastingbetalers is het jammer dat u zwaargewond bent geraakt. Die hadden het in elk opzicht anders gewenst en zij zullen zich dit nu al, of later, wel beklagen.
Dat is hun eigen schuld, dikke bult.
Al zullen er natuurlijk altijd imbecielen zijn die het schandalig vinden dat zoiets als in bovenstaand artikel wordt geschreven of gezegd, en dat de grondwet het recht van vrije mening en pers daarvoor nog garandeert.

De schade in de autozaak is enorm. Zeven van de acht tentoongestelde wagens werden beschadigd. "De stoffelijke schade is aanzienlijk. Er zijn minstens 7 wagens die zich in de showroom bevonden, die zwaar beschadigd zijn. Ook de showroom zelf, de garage is zwaar beschadigd", zegt Schotsaert.
De schade aan de showroom en de auto's kan vergoed worden door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. Op dat fonds kan een beroep gedaan worden bij ongevallen met gestolen voertuigen. In 2011 kreeg het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 540 aangiften binnen voor schadegevallen waarbij een gestolen auto betrokken was.

1 opmerking:

Stradi zei


Nog iets waar ze recht op hebben.
Werkende gedetineerden krijgen van de Belgische staat een uitkering als ze in de gevangenis niet kunnen werken omdat de cipiers staken. Ze zijn dan zogezegd technisch werkloos door de staking. Dat heeft minister van Justitie Annemie Turtelboom vandaag in de Senaat erkend op vraag van senator Danny Pieters. In 2011 betaalde de Belgische overheid in totaal 10.000 euro aan werkloosheidsuitkeringen uit aan gedetineerden die niet konden werken omdat de cipiers staakten.