Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

06 september 2016

Het eigen volk wordt de vijand. Verzet u tegen deze bedreiging!

Als dat geen gevaarlijke ontwikkeling is. Je reinste intimidatie!
Alle partijen die het met hen niet eens zijn, zijn staatsgevaarlijk en worden voortaan (verder) met belastinggeld bestreden.
Alternative für Deutschland (AfD), Marine Le Pen, Donald Trump, UKIP... In veel landen zijn populistische politici en partijen in opmars. Daar moet iets aan gedaan worden, vinden de staatshoofden en de regeringsleiders van de G20. Ze willen een tegengewicht bieden aan de opmars van populistische politici die de globalisering willen terugdraaien. Ja, ik voel me bedreigd, en met mij vele kiezers in Europa.

G20 bindt strijd aan met populisme

 door  | Bron: Belga
Foto: EPA http://www.standaard.be/cnt/dmf20160905_02454769
De leiders van de G20-landen zullen de voordelen van internationale handel meer in de verf zetten. Zo willen ze een tegengewicht bieden aan de opmars van populistische politici die de globalisering willen terugdraaien.
Alternative für Deutschland (AfD), Marine Le Pen, Donald Trump, UKIP... In veel landen zijn populistische politici en partijen in opmars. Daar moet iets aan gedaan worden, vinden de staatshoofden en de regeringsleiders van de G20.
‘We zijn overeengekomen dat we het systeem van multilaterale handel steunen en dat we ons verzetten tegen protectionisme’, verklaarde de Chinese president Xi Jinping na afloop van de tweedaagse G20-top in zijn land. Volgens IMF-directeur Christine Lagarde ‘was de vergadering vastbesloten om de voordelen van handel meer in de verf te zetten om het populistische verzet tegen globalisering te counteren’. De leiders zijn het erover eens dat de globalisering teruggeschroefd dreigt te worden en de wereldeconomie zo nieuwe grote klappen kan incasseren.
In de wandelgangen
Concreet wil de G20 meer de nadruk leggen op de strijd tegen belastingontwijking. Ook moeten alle mogelijkheden worden gebruikt om de economische groei te stimuleren. Het pad van het strenge begrotingsbeleid lijkt steeds meer verlaten te worden. ‘Misschien staan de Duitsers niet te juichen, maar er is een groeiende bewustwording dat de ‘begrotingsruimte’ veel meer gebruikt moet worden’, citeerde de Financial Times OESO-secretaris-generaal Angel Gurria.
De meeste aandacht op de G20 ging echter niet uit naar de officiële agenda, maar naar wat in de wandelgangen besproken werd. Zo ondernamen de Verenigde Staten en Rusland een poging om een akkoord te bereiken over een staakt-het-vuren in Syrië, werd gesproken over de raketproeven van Noord-Korea en ratificeerden de VS en China het klimaatakkoord van Parijs. Ook de Brexit en het conflict in Oekraïne werden druk besproken.
De volgende G20-top vindt in juli 2017 plaats in Hamburg.

Geen opmerkingen: