Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

17 oktober 2016

Nada s.a. - Niets n.v. (Video)


Nada s.a. – Niets n.v. (Video onderaan)


Ik ben een tegenstander van meerwaardeheffing, maar niet alleen daarvan.
Neem de incentive om te beleggen weg, en er blijven enkel nog risico’s, waardoor mensen helemaal stoppen met investeren/beleggen. En er waren al de beurstax en de onroerende voorheffing. Als men een economie om zeep wilt helpen, nog meer werklozen wilt creëren, dan is de meerwaardebelasting bovenop alle andere belastingen de weg.
Men wou de mensen verplichten hun spaargeld te investeren door de intrestvoet op nul, en zelfs onder nul te brengen, zelfs bij een inflatie die hier tegen de 3% aanschurkt.
En kijk, mensen verkiezen nul-rente boven risico. Na wat Arcopar/ het ACW/ de Beweging.net 800,000 landgenoten aandeed zit de schrik er zeker in.
Dat het alsmaar bergaf gaat met de economie, we enkel nog maar dreigen te importeren, de werkgelegenheid enkel vooral toeneemt in de non-profitsector, het middenveld, dat CD&V en SP-a zo koesteren, is een vaststelling die iedereen kan maken, en wordt bevestigd door metingen.
Non profit: de naam zegt het zelf. Dat is 0% winst, en het mag zelfs meer kosten dan het opbrengt. Echter niets daarvan kan worden geëxporteerd. Niets daarvan kan onze handelsbalans in evenwicht brengen waardoor de koopkracht kan worden behouden, laat staan doen stijgen.
Het sociale luik is op het punt gekomen dat het elk bedrijf, ja elk land ruïneert.
Misschien is het net dat wat de vakbonden willen: iedereen werkloos en afhankelijk van hen.
Het is onbegrijpelijk dat zoveel gedupeerden toch aanhangers blijven van de partijen en middenveldorganisaties die hen bedrogen. Onbegrijpelijk ook dat zij, toch velen, een schadeloosstelling door de staat/de belastingbetaler nastreven, in plaats van door de oplichters die nog steeds rijk en ongemoeid wordt gelaten, en dit omdat hen de indruk wordt gegeven dat die hun voortbestaan belangrijk is, zij zelf de beweging .net zijn. Wat een goocheltruuk, wat een leugen.
Niets is daar, bij hen in de beweging.net/ ACW van u.
Was dat wel zo geweest dan zou het via bedrog ingezamelde geld wel door hen zijn terugbetaald, met excuses bovendien.
Ik at altijd samen met mijn werknemers in de refter, en daar werd over vanalles gesproken. Op een goede dag werd er in de kranten en de radio bericht dat iemand in belgië 200 miljoen Bfr had gewonnen met de Lotto.
Er werd druk over gepraat, en dus gooide ik hen de vraag voor de voeten: “Wat zouden zij allemaal doen met zoveel geld?”
De een zou stoppen met werken en reizen , de ander een chique huis bouwen, een enkeling zou blijven werken maar dan halftime enz…. Toen iedereen aan de beurt was geweest stelde ik een tweede vraag: “Zouden jullie het geld hier beleggen of bvb in Luxemburg waar je een hogere intrest krijgt en minder belastingen moet betalen?”
En ook dan bekenden velen hun bedoeling om het in het buitenland te beleggen. Sommigen in Luxemburg, anderen op Jersey of Monaco, zo bleek.
“Hoezo? Is er dan niemand die met zoveel geld een onderneming zou starten en werkgelegenheid creëren?
Ik had gehoopt na jaren de kar te trekken, dat ik daar op een goede dag mee zou kunnen stoppen en nog eventjes meerijden op een andere kar. Niet dus.
En toch verwachten jullie, eisen velen bij elke onderhandeling tussen vakbonden en werkgevers, dat anderen jullie werk en een inkomen bezorgen, anderen de risico’s nemen die jullie mijden. Dat jullie voor de fiscus en de 1% hogere interest
het al naar een ander land zouden verhuizen, verbaast mij nog meer. Bijna niemand van jullie wilt dus de belastingverslindende overheid en het sociale systeem van dit land sponsoren? “
Naast een meerderheid die niets wilden ondernemen gaven een aantal toe dat ze niet in staat zouden zijn een bedrijf te leiden, ze helemaal niet wisten hoe er aan te beginnen, noch wat ze precies zouden kunnen doen.
“Ik vermoed na dit te hebben gehoord, dat jullie mij wel een gek moeten vinden om dit bedrijf draaiende te houden en om mensen merk te geven?
Ik hoop dat jullie, op grond hiervan, het mij niet kwalijk zullen nemen wanneer ik op een dag daarmee stop en de ondernemingen voor een lucratief bedrag verkoop.”
Een kleine 15 jaar later deed ik dat ook, en verloren er nadien een flink aantal werknemers hun baan.
En weet je, ik had daar hoegenaamd geen enkele wroeging meer over.Nu nog niet, al mis ik het werk, het ondernemen wel.
Kleine Atlas haalde zijn schouders op, nog een hele poos voor ik weet had van het boek van Ayn Rand, en vriend Lucky negen mij er op wees.
Heb je dan geen kinderen die de zaak verder wilden zetten? Zul je je misschien afvragen.
Ik heb kinderen ja, maar alle drie zagen ze de bedrijven als een vergiftigde erfenis, een anker aan hun been.
Ze hadden immers gezien wat er nodig was om ze te lijden (sic). Belastingadministratie, personeelsproblemen, toenemende wetgeving & rechtsonzekerheid, oplichterij en corruptie, risco’s bij nieuwe investeringen en onderzoek en ontwikkeling, financiering, weinig tijd voor het gezin, enz…. Die opoffering wilden ze niet meer maken, en ze verkozen een deel van de winst/het geld boven de miserie.
Geen van de ex medewerkers leidde daarna ooit een onderneming, of stelde iemand te werk, behalve dan hier en daar een kuisvrouw of een klusjesman in ’t zwart.
Ja, van zwart geld hebben ze altijd al gehouden. Dat wilden ze liefst zo veel mogelijk verdienen, ze beschouwden dat zelfs als een benijdenswaardig extra legaal voordeel. Ooit gaf Iemand van het personeel daarvoor zelf zijn ontslag met de mededeling dat hij in een naburig bedrijf, actief in de verwerking van natuursteen, veel meer in het zwart kon verdienen. Daar had ik dan geïnvesteerd in opleiding, geduld, …..
Er zijn voordelen en nadelen aan samen lunchen met het personeel. Ik heb er veel mee geleerd en heb er veel door afgeleerd.
Nu doe ik waar zij van dromen: ik doe niets meer, behalve dat wat ik leuk vind.
Al was dit nooit eerder ooit mijn keuze. Voortschrijdend inzicht zullen we maar zeggen.
Als ik ooit nog zou investeren, dan beslist nooit meer hier, zelfs al komt die meerwaardebelasting er nooit.
Waar iedereen dan in de toekomst moet gaan werken als de ondernemers de handdoek in de ring gooien?
In het middenveld, in de non-profitsector misschien en waarschijnlijk?!
Ik plaats hier onder een kortfilmpje  met de titel Nada s.a. Deze maand uitgezonden door de VRT. De oorzaken en conclusies hieruit getrokken moeten evenwel compleet fout zijn, want anders hadden ze het nooit geplaatst. Mensen die vertrouwd zijn met het objectivisme van Ayn Rand en haar boek “Atlas Shrugged” zullen dit beamen. ( Zie ISBN 9780452011878 -https://www.bol.com/nl/p/atlas-shrugged/1001004000668088/?country=BE#product_specifications ) – Geen makkelijke maar noodzakelijke lectuur die duidelijk op de leeslijst van de school moet staan, moet liggen in elke bibliotheek, en die absoluut door politici moet zijn gelezen.

Geen opmerkingen: