Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

24 oktober 2016

Wat groeit er in de achterkamers?Wat groeit er in de achterkamers?


Hieronder de link naar het bewuste CETA-verdrag. 1598 pagina’s, en veel redenen om zich vragen te stellen. 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf

Ik heb er begrip voor dat veel mensen met mij dit verdrag en vele andere verdragen niet zien zitten. Dat is niet om Wallonië, de PS en Magnette blind bij te treden, want hen kennende vermoed ik een dubbele agenda, en die kan beslist de bedoeling hebben Vlaanderen te schaden.
Mijn bezwaren bevinden zich op inhoudelijk gebied, al hebben diegenen die het afkeurden dat wellicht ook om die reden ook gedaan. Mijn verzet is niet gericht tegen Canada, is zelfs geen verzet tegen handelsverdragen

Wat mij o.a. stoort is dat zulke verdragen pas bekend geraken bij het grote publiek, en zelfs de parlementen, net voordat ze ondertekend/geratificeerd moeten worden. Dit creëert natuurlijk een grote tijdsdruk, eigenlijk de onmogelijkheid om een zo lijvig dossier te analyseren. Politici zijn dan ook geneigd, mee onder druk van tijd en belanghebbenden, dit goed te keuren en te verdedigen zonder dat ze eigenlijk weten wat er in staat.

Er werd in een discussie op de VRT opgeworpen dat iedereen dit verdrag had kunnen inkijken via het internet. Iedereen, zo zei Barones Mia Doornaert ( het moet wel een belgiciste zijn) had dat kunnen doen in plaats van zijn tijd te verdoen op Twitter en Facebook. Alsof zij zelf het verdrag heeft gelezen en de consequenties daarvan op alle vlakken kan inschatten, en begrijpen.
Nee, natuurlijk heeft ze het niet gelezen. Ook de tsjeventoeter Yvo Belet heeft dat nooit gelezen. De enigen die blijkbaar een poging hadden gedaan waren de Waalse politici.
Bovendien is het zo dat men eerst van het bestaan van zulk en verdrag moet afweten, en dat men daarna nog de link naar het juiste verdrag moet vinden in het labyrint, in de enorme berg aan verdragen en wetten en richtlijnen die de EUSSR produceert.
Ja, alles is of lijkt publiek, maar deskundig bedolven onder een heleboel hocus-pocus-taal. En alhoewel zeer belangrijk voor het voor de mensen (naar ze zelf zeggen), is daar geen informatieronde aan voorafgegaan om dat volk te informeren over de inhoud, de redenen en de gevolgen.
Het is net zoals het Verdrag van Lissabon, de EUSSR grondwet, die niemand heeft gelezen, maar wel heel erg vergaande bevoegdheden en macht geeft aan de Europese bonzen, meestal niet verkozen bovendien.

Nu is volgende vraag relevant;
Wie is er eigenlijk politiek en persoonlijk verantwoordelijk als dit een slecht verdrag blijkt te zijn, en wat zijn de consequenties voor de bedisselaars, die we trouwens niet kennen?
Ja wie waren diegenen die dit verdrag (en andere verdragen)  onderhandelden namens ons, het volk?
De politici zeker niet, want hen ontbreekt beslist de kennis, zeker over het geheel. (Zoals ook bvb mag blijken uit een interview met mannetje De Gucht, waarvan men zou denken dat die er toch wat vanaf moet weten.) 

Ach zullen sommigen zeggen, de wereld is nu eenmaal complexer geworden.
Artificieel complexer gemaakt ja, net zoals de wetgeving, met het doel de kudde mensen rustig te houden terwijl hun wol wordt geschoren. U weet wel wat ik bedoel 😀 
Ik vraag me af welke wijzigingen/toegevingen Wallonië kreeg. De gewijzigde tekst is me niet bekend. Misschien volgt die ook wel te laat, nadat het verdrag is getekend. 

Nu Schulz er zich mee gaat moeien om het verdrag er alsnog door te krijgen, vooraleer meer mensen het gaan lezen en zich vragen beginnen te stellen, kunnen we spreken van intimidatie en een verachting en verkrachting van de democratie. Wedden dat alleen om protest onmogelijk te maken, daartoe nieuwe wetten zullen worden gemaakt?
Zo komt er wellicht een tijd dat ze het niet meer nodig gaan vinden om dergelijke verdragen publiek toegankelijk op het internet beschikbaar te maken.
Schulz een rancuneus, machtsgeil, dictatoriaal en gevaarlijk socialistisch mannetje. We kennen die soort.

Zelfs wanneer EU commissaris Karel De Gucht Begin januari 2014 kritisch geïnterviewd werd over TTIP (Transatlantic Trade & Investment Partnership), het vrijhandelsakkoord tussen de VS en de EU, blijkt die er niet veel van af te weten. Stopt zelfs de opnames wanneer het te heet wordt.
Een goed geïnformeerde reporter van de Duitse zender WDR confronteert de commissaris met een door de EU besteld rapport. Het zweet breekt Karel uit.
Met dank aan Frank Thevissen die dit terug in de aandacht bracht.


http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf 

Geen opmerkingen: