Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

24 oktober 2016

De draak ! (gestoken met het volk)

De draak ! (gestoken met het volk)

Even nagekeken en berekend door Frank Thevissen.
Zo goed is de Vlaming, de Europeaan geïnformeerd .
Hadden jullie het kunnen weten ????
Zelfs mensen die alle dagen kranten, nieuws, staatsblad en wetgevingen allerhande volgen (zoals ik) wisten er vrijwel niets over, zo blijkt.
Het bevestigt/versterkt het artikel ‘Wat groeit er in de achterkamers?’ dat ik eerder schreef nog meer.http://nageltjes.be/wp/?p=25769
foto van De vierde onmacht.
De vierde onmacht
“In Vlaanderen is daar een breed draagvlak voor”, opperde Ivo Belet in Terzake. De Vlaming had zich kunnen informeren, voegde Mia Doornaert daar even later in De Afspraak enigszins vermanend aan toe…
De CETA-onderhandelingen startten in 2009 en werden tussen 2010 en 2014, namens de Europese Commissie, onderhandeld door toenmalig Eurocommissaris Karel De GuchtTussen 2009 en 2014 kreeg het acroniem ‘CETA’ welgeteld nul vermeldingen in de Vlaamse dagbladpers.
Over flauwiteiten allerhande hoorden we Karel De Gucht in diezelfde periode wél overvloedig en tegenwoordig spreekt hij zelfs honderduit over CETA…
Oktober 2016 staat evenwel geboekstaafd als de maand waarin de Vlaming kennis maakte met het acroniem «CETA». Met dank aan de Waalse politicus Paul Magnette(PS). Merci Paul!

Geen opmerkingen: