Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

11 november 2008

Ik hoop dat jullie een beetje Duits verstaan

Ook in Duitsland zijn de multiculproblemen en de criminaliteit, voor meer dan 80% door allochtonen gepleegd, in stijgende lijn, en het wordt steeds driester. De politici bagateliseren, justitie is laks en incompetent, politie durft niet ingrijpen.Gelukkig durft er ginds nog iemand een reportage over maken, hier durven de regimeslaven dat al lang niet meer.
Wanneer eens een concert ten voordele van de slachtoffers en om de criminelen een enkele reis naar de woestijn te bezorgen?
Is er hier sprake van een komplot tegen ons? Wat met onze mensenrechten?

1 opmerking:

Anoniem zei

Er zal nog véél tijd en moeite nodig zijn om héél dat vuil zootje uit Europa weer buiten te gooien.