Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

07 november 2008

Van een wansmakelijk liedje en het dikste boek

Het was een wansmakelijk liedje dat Michel Delacroix en Luc Van Keerbergen zongen, maar....mogen we nu nog het liedje van de 'Tien kleine negertjes' en andere liedjes zingen, die we in onze jeugd, en zelfs op school aangeleerd kregen?
Wat met de moppen die er overal verteld worden, de cartoons, de sketches en cabaretstukken, ook die verhaald door linkse vertolkers?
Me dunkt weten Humo en de kok Jeroen Meus nu al hoe de zweep slaat.
En wat met de leuzen en de liedjes in de trant van : alle joden aan de gas die de moslim-lieverdjes bij relletjes en betogingen skanderen, of wat imams in onze of een andere taal prediken over joden, vrouwen, ongelovigen en anders gelovigen? Wat met zatte cafépraat? Worden zij onder grote politieke en publieke verontwaardiging dringend vervolgd na het opsturen van een filmpje of getuigenis?
Ik kan me met enige humorvolle verbeelding voorstellen dat niemand morgen nog mag zeggen : " We gaan Chinees eten".
Michel Delacroix en Luc Van Keerbergen tonen zich zoals ze altijd waren en zullen zijn: marginaal en van laag allooi, die niet thuishoren op de plaats waar ze tot nu toe zaten. (Tussen haakjes:het was wel een Waals liedje dat wij in Vlaanderen niet eens kennen.)

Maar mijn verontwaardiging en veroordeling van die marginalen, imbecielen of armen van geest zijn niet selectief zoals bij de hypocriete politici van het regime, of zoals bij journalist Yves Desmet die ter selectieve verdediging van zijn 'zuster', het linkse gedachtenblad Humo, schrijft in zijn krant De Morgen: http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/478436/2008/11/06/Waarom-politiebaas-Koekelberg-zijn-ontslag-moet-krijgen.dhtml
" De Belgische grondwet, tot we van het tegendeel op de hoogte gebracht worden nog steeds de belangrijkste wet van het land, garandeert de persvrijheid en verbiedt preventieve censuur. Persvrijheid, het moet dezer dagen steeds meer herhaald worden, strekt zich ook uit tot die meningen 'who shock and disturb', zoals bij herhaling is bepaald door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Zeker bij satire, die er per definitie op uit is uit te vergroten en te shockeren, is deze vrijheid vanzelfsprekend. De vrijheid van meningsuiting, zo heeft datzelfde Hof ook bepaald, beperkt zich immers niet tot de inhoud van de meningen, maar geldt ook voor de toon waarop ze worden geuit, zelfs als die toon beledigend en smakeloos zou zijn." einde citaat

Ook ik vind dat iedereen moet kunnen denken, zeggen en schrijven wat hij wilt, hoe wansmakelijk, pervers en obsceen ook, en dit zonder enige selectiviteit zoals gebruikelijk bij linkse figuren, tsjeven en andere regimeslaven.
Op basis daarvan maken wij de keuze tot welke groep wij en zij behoren. Op basis daarvan besliste voorzitter Bruno Valkeniers meteen dat dergelijke figuren niet bij het Vlaams Belang horen, niet langer hoorden tot de groep waarvan ik koos deel uit te maken. En dat was de beslissing die ik in zijn plaats ook zelf had genomen, zeker gezien de functie die Luc Van Keerbergen bij het Vlaams Belang uitoefende. Dat is een duidelijke koers waar ik achter sta en voor kies.
Maar toch vind ik dat niemand moet of mag vervolgd worden:Vrije mening is en blijft immers totaal en absoluut.
Het alternatief is een codex opgesteld of gestuurd door het regime, door mensen met lange tenen, door andere marginalen, religieuze fanaten, mensen zonder humor of relativeringsvermogen, en waarin alle verboden liedjes, leuzen, cartoons en zinnen worden vastgelegd.
Dat mensen, dat wordt dan het dikste boek op aarde.

De beste remedie tegen domheid is onderwijs, niet het selectieve gemanipuleerde linkse of katholieke model van nabekken en indoctrinatie, maar het onderwijs van de verlichting en het vrijdenken. Het onderwijs los van doctrines, gevoed door integere wetenschap en onderzoek, met klassen gevuld met het vrije woord en debat.

Laten we ook niet vereten dat dit een wraakactie is ingevolge een even laag bij de grondse vechtscheiding als het liedje wansmakelijk is. Liedje gezongen zonder enig doel, adres of voorwerp na teveel wijn en weinig verdronken hersens, dat ik als incompleet fragment niet eens kon verstaan of herkende, had men er niet
speciaal op gewezen en er iemand bijgehaald die ook het liedje kende en het gemompel kon vertalen. Is die iemand dan ook al niet pervers en vervolgbaar volgens de regels van het CGKR en de mensen met de lange tenen ?

1 opmerking:

Anoniem zei

Beste Antoine,
Heeft U al eens weest piepen bij heer Ray ? De reactie van Gina bij de tekening van Mario is de moeite waar om eens "over te schakelen"
Hartelijke Vlaamse groeten, VVV