Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

31 oktober 2008

Het Anciauxbelang

Filip De Man, Volksvertegenwoordiger voor het Vlaams Belang, kent als Vilvoordenaar de belangen van Bertje Anciaux en zijn familieclan. Die belangen zijn niet de belangen van de burger maar Anciauxbelang. Wordt hiervoor een verzoek ingediend om zijn politieke onschendbaarheid op te heffen? Wie start het gerechtelijk onderzoek? Iemand van de SPA of de CD&V? Willockx of Vandeurzen bijvoorbeeld?
Lees zelf:
30.10.2008 16.23u - De Standaard en Het Nieuwsblad pakken vandaag uit met een sterk staaltje van belangenvermenging: de broer van minister Bert Anciaux (SP.a-Vl.Pro) kreeg een pak belastinggeld voor rusthuis ‘De Overbron’ in Neder-over-Heembeek.

Hebt u nog nooit gehoord van Jan Anciaux? Welnu, hij is eveneens lid van het kartel SP.a-Vl.Pro, zetelt in de gemeenteraad van Vilvoorde (waar hij nauwelijks zijn mond open doet, maar wel de zitpenningen incasseert) en is last but not least… ook nog uitbater van een privé-rusthuis (in Koningslo, het meest verfranste deel van Vilvoorde).

DS/NB ontdekten dat in maart van dit jaar plots een overheidslening van 400.000 € aan ‘De Overbron’ werd kwijtgescholden door de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel (VGC). DS/NB melden dat specialisten vinden dat “heel de operatie neigt naar belangenvermenging” en schrijven zelf over “de vestzak van minister Bert en de broekzak van broer Jan”.

Zoals steeds wanneer hij wat tegenwind voelt, begint Bertje te bleiten: via Belga laat ie zopas weten dat “het ronduit schandalig is de indruk te wekken dat het hier gaat over vriendjespolitiek en machtsmisbruik".

De indruk, Bertje? Wie de gegevens op een rij zet, weet wel beter:
- Bert en Jan Anciaux richtten in 1993 de vzw De Overbron op met de bedoeling een Vlaams rusthuis te bouwen in het noorden van Brussel (hun electorale achtertuin)
- tien jaar later is die droom werkelijkheid geworden, de bouw van het rusthuis wordt gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap en Bert en Jan zijn er beheerder
- Bert was in die jaren voortdurend Vlaams minister, ondermeer met de bevoegdheid ‘Brussel’
- vader Vic Anciaux was toen staatssecretaris in de Brusselse regering (1989 tot 1997), ook dat helpt
- in de VGC die dit jaar de voornoemde 400.000 € kwijtschold, zetelt onder meer Marie-Paule Quix (Brussels parlementslid voor SP.a-Vl.Pro en het lief van Vic Anciaux).
Moet er nog zand zijn?

Nog twee weetjes:
- als uitbater van een privé-rusthuis is Jan Anciaux dus tevens voorzitter van de raad van bestuur van de zwaar gesubsidieerde ‘De Overbron’; het is handig als je zo’n halve overheidsinstelling en een privé-onderneming - op alle mogelijke manieren - kunt combineren
- de familie Anciaux (in totaal zes, zeven politieke mandatarissen) werft precies in de Noordrand van Brussel z'n (immer slinkend aantal) kiezers.
Onder meer - zo blijkt nu - via rusthuizen.

Filip de Man - Volksvertegenwoordiger

1 opmerking:

Anoniem zei

Beste Antoine,
Het doet mij genoegen te lezen bij heer Ray dat U ook in Gent was, spijtig dat ik U daar niet "de visu" ontmoet heb.
Gelukkig heb ik wèl Angeltjesvriend Jos en heer Ray (met zijn lieve echtgenote) ontmoet; dus kon mijn dag daardoor al niet meer stuk.
Enfin, 't zal, hopelijk och, wel op een àndere gelegenheid "eens passen",
All the best, VVV