Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

17 oktober 2008

Was het een ongeval, of is het ...een HOAX.

Zaterdag 11 oktober 2008, is Jörg Haider 'verongelukt' wil men de massa laten geloven. Onafhankelijk onderzoek werd echter onmogelijk gemaakt omdat het wrak onmiddellijk in beslag genomen werd en het gevoerde "onderzoek" zeer snel afgesloten werd: 12/10/08 -> http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/421937/index.do "Für die Staatsanwaltschaft ist die Angelegenheit abgeschlossen". Het is zeer vreemd dat de mysterieuze kroongetuige, de tragere wagen die Haider voorbij reed, snel uit het geheugen gewist werd. Er werden blijkbaar ook geen getuigenissen afgenomen van de bewoners daar vlak in de buurt. De vrouwelijke arts die als eerste ter plaatse kwam, heeft getracht Haider te stabiliseren. Ze bracht daarvoor ook een infuus aan. Volgens haar was Haider nog in leven toen. Maar ook dat werd snel 'uit het geheugen gewist' want de ziekenhuisarts, waar de nooddiensten hem naartoe brachten, zei later dat Haider "onmiddellijk" dood was? Jörg Haider had zware verwondingen maar in de wagen, en vooral niet op de bestuurdersplaats noch de bestuurderszetel waren enige sporen van bloed of andere (mensen)resten zoals huid of dergelijke te vinden. Nochtans is zo'n verondersteld ongeval niet fraai om zien juist omwille van het vele bloed en andere resten. De autopsie zou ook plaatsvinden in Graz en niet in Klagenfurt?! Op de plaats van het "ongeval" kon een auto als die van Haider gemakkelijk 142/u rijden, zelfs bij lichte mist en zeker door een ervaren chauffeur die de omstandigheden daar kent. Maar het betekent niet dat Haider 142/u reed omdat de teller op 142/u stond. Er kloppen wel meer zaken niet. Beide linkerdeuren van de auto waren praktisch onbeschadigd in tegenstelling tot de linkerzijkant van de wagen. De deuren waren ook op verschillende locaties terug te vinden en werden, net zoals het voertuig, verplaatst… De scène van het ongeval werd dus achteraf gemanipuleerd. http://conspiracyplanet.com/channel.cfm?channelid=2&contentid=5464&page=2 In het dak, boven de bestuurdersplaats, is een vrij gaaf rond gat te vinden dat plaatselijk naar binnen gedrukt is. Onder het gat is de binnenhemel uiteengereten. Alle stijlen rond de bestuurderszitplaats zijn naar buiten geblazen en de wielbouten ontbreken aan de linkerzijde van de auto. Andere delicate delen lijken merkwaardig onbeschadigd. Militaire voertuigen die met een luchtdruk-, of holle lading, onschadelijk gemaakt worden, vertonen net zo'n gat als dat in het dak boven de bestuurderszetel. Het zou kunnen wijzen op een professionele militaire 'uitschakeling'. Zoals eerder gezegd, had Haider amper een week eerder een klinkende verkiezingsoverwinning behaald. De oude partijen hadden een flinke opdoffer gekregen en werden terug tot elkaar veroordeeld. De mogelijkheid bestond dat er algauw opnieuw verkiezingen gehouden zouden moeten worden omdat een regering vormen met die uitslag niet vanzelfsprekend was. Jörg Haider was er zo'n 8 jaar geleden, in 2000 - ondanks de Europese ban – al in geslaagd om zich als paria te lanceren. De toenmalige Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Louis Michel, verbood de Belgen toen nog om naar Oostenrijk te gaan skiën… - Twee weken geleden had Jörg Haider in een veelbekeken tv-programma pas gezegd dat hij "een einde wilde maken aan de bankiersmaffia". http://nl.youtube.com/watch?v=OYtor_MPJ3E Eén dag na zijn overlijden komt dan aan het licht dat de Oostenrijkse banken voor mogelijk miljarden schuldpapieren uitstaan hebben op IJsland… Dit nieuws zou hem, na zijn huidige verkiezingszege, pas écht gouden eieren hebben kunnen leggen. - Precies 21 jaar geleden, op 11 oktober 1987, werd Uwe Barschel - CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands) - volledig gekleed dood aangetroffen in de badkuip van zijn hotelkamer in Geneve, Zwitserland. Zijn doodsoorzaak blijft tot op de dag van vandaag onbewezen en controversioneel. Hij wilde in het grootste naoorlogse Duitse politieke schandaal belastingontduiking bij de SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) aan het licht brengen. http://nl.wikipedia.org/wiki/Uwe_Barschel -> citaat: "In het boek van Victor Ostrovsky 'Mossad, de keerzijde van de oorlog' ISBN 90-410-0015-1 wordt gesuggereerd dat de Israelische geheime dienst deze moord gepleegd zou hebben om Uwe ervan te weerhouden activiteiten van de Mossad op Duits grondgebied te openbaren". - Mossad spied on Austria's Haidar ... (bedoeld wordt Jörg Haider). http://www.upi.com/Top_News/2005/06/02/Mossad_spied_on_Austrias_Haidar/UPI-77181117741603/ Ondertussen begint overal in Europa flink de twijfel te groeien over de officiële versie van het "ongeval", niet slechts bij de rechterzijde in Oostenrijk, maar zelfs bij nogal wat anderen. Er zijn reeds teveel gelijkaardige gebeurtenissen bekend. Maar uiteindelijk bleef er tot nu toe voor de bevolking niets anders over dan gissen terwijl de officiële instanties er (met binnenpretjes?..) het zwijgen toe doen. Zou men ooit nét die ene moord teveel plegen om de bevolkingen in het verzet te krijgen?

Geen opmerkingen: