Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

16 oktober 2008

En wat wordt er nog meer geregeld?

Vrijmetselaars probeerden corruptieproces te beïnvloeden
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=RL21QAHA
BRUSSEL - Bij de start van het corruptieproces rond ondernemer Robert Wagner in Charleroi dook een wel heel merkwaardige brief op. Daarin vroeg een vrijmetselaar aan een andere logebroeder of ze niet moesten tussenkomen in de samenstelling van de rechtbank omdat Wagner een groot risico loopt veroordeeld te worden. De ondernemer is lid van dezelfde loge.

Zo hebben ze ook een rechter gevonden die het Vlaams Belang wou veroordelen.
België is een volkomen corrupt land.
Het aanblijven van een regering met steeds dezelfde politici, de schaamteloze vergaring van macht, postjes en geld is op zich een bewijs van de enorme besmetting met het corruptievirus.

Geen opmerkingen: