Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

24 oktober 2008

Gestraft voor verstandig beheer, het toppunt van concurrentievervalsing

De situatie van KBC is het gevolg van de reinste concurrentievervalsing. Als enige resterende Belgische ( ja Vlaamse) grootbank heeft ze altijd een verstandig beleid gevoerd en voldoende reserves en waarborgen ingebouwd. De banken die dat niet deden, de markt ondergroeven met rommelkredieten en First rekeningen als die van Ethias krijgen nu enorm veel financiële middelen en steun van de staat als bonus voor hun slecht en gevaarlijk beheer. Het zou pas een blijk van waardering zijn voor de gezonde toestand van KBC mocht ze evenveel toegestopt krijgen als de haast failliete klungelaars. Zoniet wordt wanbeheer beloond en goed beheer gestraft. Maar dat had de regering met universitaire diploma's en dito raadgevers toch zelf moeten weten? Maar ja, we weten onderhand waar de kassa's van de politiekers en vakbonden was ondergebracht. Enkel naïevelingen geloofden dat de zelfbenoemde 'sociale'(?) partijen het voor de mensen doen.
Helaas worden zo vaak de hardwerkende voorzichtige gezinnen en bedrijven gestraft . Zij moeten altijd de gaten komen vullen gemaakt door grote sier. Of het verhaal van de krekel en de mier, dat tijdloos is.
Alleen, wanneer slaat de moderne opgelichte mier eens de deur dicht?
Misschien allemaal eens terug de fabel van Lafontaine lezen, uit een tijd dat vrijheid van mening en aankagen van machtsmisbruik en leugen ook hard aangepakt werd.
Straks moet ik hier misschien ook in fabelvorm beginnen schrijven.

Ook de andere fabels indachtig: Vlamingen pas op jullie centen!

Geen opmerkingen: