Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

25 oktober 2008

Een op vijf huwelijken is schijnhuwelijk. Allah's leger groeit.

Een op de vijf huwelijken in België is verdacht en zou een schijnhuwelijk kunnen zijn. Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), zegt vtm vanavond in Het Nieuws. De DVZ onderzoekt momenteel 6.808 verdachte huwelijken, die gesloten zouden kunnen zijn om mensen aan papieren te helpen om ons land binnen te geraken. Het gaat om 5.030 voorgenomen en 1.778 reeds afgesloten huwelijken.
Bij meer dan een derde van het aantal gevallen dat momenteel onderzocht wordt (2.303), komt een van de partners uit Marokko. Ook mensen en Turkije en Algerije zijn sterk vertegenwoordigd in de cijfers.
http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/464378/2008/10/24/Een-op-de-vijf-huwelijken-in-Belgie-mogelijk-schijnhuwelijk.dhtml

En dan komen de cijfers uit de officiële bron van het regime. We weten dus dat het in de realiteit nog veel erger zal zijn.
Allemaal hoog opgeleide mensen die onze economie komen versterken (hahahaha) en het leger van Allah komen vervoegen.

Geen opmerkingen: