Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

21 januari 2014

Willem Alexander is geen Oranje-Nassau


Hoeren en boeren, zoals in de volksmond wordt gezegd, slaat blijkbaar op gewone mensen die een scheve schaats rijden, niet ophoge heren en dames. Daarvoor werden elegantere namen bedacht , want het was ter vrijwaring van de dynastie en hun macht. Niet alleen erotiseren macht en geld socialistische kwallen als François Hollande of  Dominique Strauss Kahn, maar elke kwal. Als je het de kwallen vraagt: “Ze doen het in de eeerste plaats voor de mensen”. En weet je wat? Die mensen slikken dat nog ook.
Willem-Alexander-bastaard
Kijk Willem Alexander daar met een gewichtig, zelfvoldaan en bloedserieus gezicht zitten op zijn troon. Zo zeker van de hem toekomende macht en positie door zijn erfrecht. 
Ja! aan een Verenigde Nederlanden, of hoe we het gaan noemen. 
Maar dan beslist als een republiek , dus zonder een koningshuis, ook geen oranje zelfingenomen troonzitter en een altijd lachende egaa . 
We gaan toch hier in Vlaanderen al die moeite niet gedaan hebben om een republiek te worden en dan een nieuwe monarch zijn ring gaan kussen zeker? 
Geef dat landkaartje dus maar een andere kleur dan oranje graag, en laat die oranjegekte dan ook maar achterwege.
Eigenlijk moesten vele, zoniet al die vorsten, zittend of postuum, ook eens op het beklaagdenbankje van het Internationaal Strafhof in Den Haag zitten, een soort Nürenberg proces zo je wilt, voor hun misdrijven en oorlogsmisdaden tegen de mensen. De adellijke klieken die hebben vanop een heuvel toegekeken terwijl het plebs hun bloed vergoot. De oorlog 14-18 die nu een gans jaar zal worden herdacht is daarvan een schokkend voorbeeld. En daar gaan ze dan hyppocriet als bekend en gevierd ,even een kransje leggen aan het graf van een onbekende soldaat, een ONDERdaan. Eigen glorie, rijkdom, geldingsdrang en bezit van grond (en belastingen) waren de echte motieven. Een republikeinse verzuchting op zich ten behoeve van het volk, was er niet. De Oranjes waren net zo min als de van Sex en Coburgs ‘Nederlanders’ . Ze woonden en voerden overal in Europa oorlog daar waar hun bezit lag, ze maakten er ongehinderd kinderen, en het volk dat er woonde was ook hun bezit.

We moeten af van het romantiseren van de adel, we moeten gewoon af van de adel. Hun erfelijke macht bekwamen ze met met, intriges, bedrog en het bloed van anderen aan hun handen. Nee, voor mij nooit meer een koning. Recent verscheen er wel meer rond het onderwerp dat Willem Alexander geen Oranje Nassau is. Nu is dat al langer bekend omdat koningin Wilhelmina door haar huwelijk met haar achterneef Hendrik de familienaam Van Oranje niet meer kon voortzetten naar familierecht en erfrecht zoals dat gold voor de gewone burgers. Die familienaam van Mecklenburg-Schwerin veranderde na het huwelijk van hun dochter Juliana met Bernhart in Lippe-Biesterfeld, En nogmaals veranderde die familienaam met het huwelijk van Beatrix met Claus in van Amsberg. Willem Alexander heeft dus eigenlijk als familienaam van Amsberg.

Nee het is beslist geen toeval dat er recent zoveel druk staat op de genealogie die ons het traceren van onze voorouders mogelijk maken. Dat de kinderen de naam van de vader kregen had een aantal goede redenen, en dat is oa het trachten voorkomen van incest, en het voor de vader onmogelijk te maken zijn kinderen te onterven zijn vrouw te verstoten binnen de monogamie die van oudsher al ingevoerd werd. ( gaat natuurlijk enkel op wanneer geen scheve schaats word gereden, en een koning zijn vrouwen niet laat onthoofden). Stel daar bovenop het aannemen door vrouwen van de familienaam van hun man, en het circus is compleet. Na slechts een paar generaties weet al geen hond meer uit wel nest hij komt. De verandering in naamgeving heeft niet alleen homo, lesbische of feminstische advocates. U kunt best raden wie er nog meer belang bij heeft.

Laat de naamgeving zoals die nu bestaat ongemoeid, zoniet krijgen we niet alleen genetische en incestproblemen, maar ook de moeilijkere traceerbaarheid van ziekten en afwijkingen. Ook is misbruik door criminelen perfekt denkbaar, en handig bij het ontduiken allerhande. Om nog maar te zwijgen van de chaos die vrije naamgeving bvb in Portugal en Duitsland veroorzaakt. Kijkers of occasionele kijkers zoals mijn vrouw van de Duitse soap ‘Sturm der Liebe, waar Saalfeld geen Saalfeld is, weten hoe verwarrend en onvolgbaar alles wordt. Mensen die Portugese vrienden of familie hebben moeten maar eens vragen waar dat alles toe leidt.
Willem Alexander is geen Oranje-Nassau
13 januari 2014
Al tijden gaan er geruchten dat Koning Willen Alexander helemaal geen Oranje-Nassau is. Zelfs de Volkskrant komt met het bericht dus kunnen we er vanuit gaan dat we te maken hebben met een nep koning oftewel een bastaard koning.
Volgens Johan Oldenkamp is Wilhelmina niet de dochter van Willem III. Deze 63 jarige Willem leed al jaren aan de geslachtsziekte syfilis voordat Wilhelmina geboren werd en kan dus nooit de vader van Wilhelmina zijn geweest. Zijn vrouw Emma was amper 20 jaar toen zij beviel van Wilhelmina. Het is dus onmogelijk dat Willem Alexander familie is van de al lang overleden Wilhelmina.

Het is zeer waarschijnlijk dat de verwekker van Wilhelmina óf mr. Joan Roël, óf jonkheer De Ranitz is. Beide heren komen voor als vertrouweling van de jonge Emma in het nieuwe boek van Thomas Ross, de Nachtwaker.

Dit betekent dat Willem Alexander geen recht heeft op de troon, volgens onze grondwet. Artikel 24 in hoofdstuk 2 van de Nederlandse grondwet bepaalt immers dat het koningschap erfelijk moet worden vervuld door grondwettelijke opvolgers van koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau. Het betekent ook dat Máxima Zorreguieta die zich door een truc koningin mag noemen maar dat helemaal is, zich nu samen met Willem Alexander zal moeten terugtrekken uit de huizen en paleizen in ons land.

We zijn benieuwd of onze politiek en burgers het aandurven om de nep oranjes de deur te wijzen en ze van een BSN nummer te voorzien zodat ze een baan kunnen gaan zoeken om alles terug te betalen wat de belastingbetaler tot nu toe voor ze heeft betaald. Ze zullen dan wel voor een accountantskantoor of bank moeten gaan werken want daar kan je nog met frauderen dergelijke bedragen opstrijken.
Reacties

Willem Alexander is geen Oranje-Nassau — 1 reactie


  1. Harald Geersen reageerde nog via Facebook:Harald Geersen Zelfs als Wilhelmina een echt kind van Willem III was, deugt de boel nog niet. Willem III stamde niet af van Willem van Oranje. De familietak van Willem van Oranje was uitgestorven. Men vond nog een nakomeling van Jan, de broer van Willem van Oranje. Laat Jan van Oranje nu de enige van de broers zijn geweest die niet geholpen heeft in de Tachtig Jarige Oorlog… Zelfs als Wilhelmina een echt kind van Willem III was, deugt de boel nog niet. Willem III stamde niet af van Willem van Oranje. De familietak van Willem van Oranje was uitgestorven. Men vond nog een nakomeling van Jan, de broer van Willem van Oranje. Laat Jan van Oranje nu de enige van de broers zijn geweest die niet geholpen heeft in de Tachtig Jarige Oorlog…Willem van Oranje heeft o.a. met zijn broer Maurits, de Spanjaarden verdreven tijdens de Tachtig Jarige Oorlog. Daarna is Nederland een tijd lang een Republiek geweest (Republiek der Zeven Vereenigden Nederlanden). Uiteindelijk is Nederland een Koninkrijk geworden. Men vond nog een afstammeling van een broer van Willem van Oranje.

Geen opmerkingen: