Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

31 januari 2014

Steeds meer vreemdelingen in Belgische gevangenissen

Geplaatst op Nageltjes.be op 23/01/2014 door a. griffon

Slecht nieuws zult u zeggen. En helaas is dit slechte nieuws nog altijd een grove leugen. De cijfers zijn in realiteit nog veel slechter en schokkender. Wat zouden de onderstaande statistische gegevens zijn als er plaats was in de gevangenissen; als alle mensen aangifte deden; als de politie alle criminelen zou pakken; als het openbaar ministerie niet zo veel zaken zou seponeren; als de rechters de criminelen niet liepen lopen of afdoende straften; als iedereen zijn straf ook echt moest uitzitten, dan zaten er proportioneel nog heel veel meer vreemdelingen in de gevangenissen?
Als we daar ook de Nieuwe ‘belgen’ van allochtone origine zouden aan toevoegen, en ook alle buitenlandse allochtonen die in de statistiek als Frans, Nederland of Italiaans woorden aangeduid ? Dan waren de cijfers ronduit meer dan hallucinant. Maar die cijfers hoor je als burger niet te weten. Men durft zo’n statistische oefening zelfs niet aan niet aan. Zelfs die vraag stellen zou de poco’s doen steigeren, de vraagsteller demoniseren, en het deksel op de doofpot lassen zodat niemand ooit dit nog zou kunnen onderzoeken. De privacywetten zullen er wel voor zorgen dat de informatie vernietigd wordt.
De statistieken worden dus al beïnvloed vanaf het plegen van de criminele feiten. Het is dus allemaal nog veel erger dan de burgers mogen weten. Maar om de leugens niet langer te laten regeren bestaat er het internet, en de mensen zijn er zich toenemend van bewust dat ze belogen worden en dat de criminaliteit de spuigaten uitloopt. Niet enkel de criminaliteit overigens.
Steeds meer vreemdelingen in Belgische gevangenissen

Steeds meer vreemdelingen in Belgische gevangenissen -

www.standaard.be
Het aantal vreemdelingen dat opgesloten is in een Belgische gevangenis is in de periode oktober 2012 tot eind september 2013 gestegen van 5.228 tot 5.470. De stijging gold zowel voor vreemdelingen met (van 1.9139 tot 2.119) als zonder een verblijfsvergunning (van 3.289 tot 3.351).Onder de 2.119 vreemdelingen met een verblijfsvergunning bevonden zich 691 Marokkanen, 143 Italianen, 134 Turken, 128 Algerijnen en 92 Nederlanders. De grootste stijging in vergelijking met 17 oktober 2012 deed zich voor bij mensen uit Marokko (van 668 tot 691), Servië (van 51 tot 86), Frankrijk (van 64 tot 81) en Italië (van 125 tot 143).De meeste gedetineerden zonder verblijfsvergunning waren afkomstig uit Algerije (651), gevolgd door Marokko (635), Roemenië (311), Frankrijk (180) en Nederland (179). De grootste toename hier situeert zich bij de gedetineerden uit Marokko (van 606 tot 635), Roemenië (van 276 tot 311), Frankrijk (van 157 tot 180) en Albanië (van 81 tot 108).


Deze onvolledige gegevens werden verstrekt Door Maggie De Block (n.a.v. een parlementaire vraag deze week.

Geen opmerkingen: