Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

29 oktober 2014

Oikofobie of etnomassochisme – Zelfhhaat of het eigen ras folteren


Ik kon niet nalaten dit artikel met de Nageltjeslezers te delen, want de kans is groot dat jullie het anders nooit te lezen zullen vinden.

Met het relaas hieronder wordt nog maar eens duidelijk en pijnlijk blootgelegd aan welke psychische ziekte al die linkse clubjes en goedmenschen lijden. Ertegen bestaat nog geen behandeling of medicijn. Het enige dat helpt is ontmaskering, informatie en kritisch denken.

Is het jullie trouwens ook al opgevallen dat tijdens televisiereportages en interviews altijd minstens één geleurde allochtoon in beeld wordt gebracht en in de micrfoon mag praten, ook al is het de enige tussen vele autochtone Vlaamse kindjes of vowassenen. Men gaat zelfs speciaal scholen en middens opzoeken waar die zeker aanwezig zullen zijn. De missie: de multicul als voldongen feit blijven promoten, tot we er aan doodgaan. En dat laatste zou nog deze eeuw gepland zijn en gebeuren

Kunstenaar brengt sluimerend etnomasochisme aan het licht

de denker kunstBeeldend kunstenaar Nelle Boer uit Zwolle heeft met zijn nieuwe project de nodige beroering veroorzaakt onder de wereldburgers van de multiculturele tak. Als onderdeel van zijn project veranderde hij zijn identiteit en werd van de ene op de andere dag een mediamarokkaan. Hij kon de afgelopen zomer de opiniepagina’s van alle grote kranten halen en werd zelfs een veelgevraagde stem in het publieke debat. En dat als de Marokkaanse politicoloog Nizar Mourabit, een zelfbedacht personage. Hij hield met dit kunstproject de culturele bovenlaag een spiegel voor, wellicht onbedoeld, maar wat naar voren is gekomen is niet minder schokkend.Ongetwijfeld is wel geweten dat in de multiculturele samenleving Nederlanders en andere Europeanen tweederangs inwoners zijn, want dat is de alledaagse werkelijkheid. De kunstenaar erkent dit in een vraaggesprek met De Correspondent wanneer hij vertelt; ‘Het bleek een stuk gemakkelijker te zijn om gepubliceerd te worden als Marokkaan dan als mijzelf.’ De liefde voor de ander, of beter nog door de Franse schrijver Guillaume Faye zo kordaat geduid als etnomasochisme (afkeer van eigen etniciteit) is zo sterk aanwezig dat men kost wat kost tracht om andere volkeren op het schild te heffen.
Men haalde deze fictieve Marokkaan dus constant naar voren, en men tracht dit te blijven doen: Afrikanen naar voren halen die wel geslaagd zijn, althans dan volgens de zienswijzen gekoppeld aan de multiculturele samenleving. Nelle Boer legt dit glashelder bloot en ziet daarbij door zijn project dat ondanks alle pogingen de hele samenleving spaak loopt. Nederlanders zien Marokkanen niet als Nederlanders en Marokkanen zien zichzelf niet als Nederlanders. Ondanks de jarenlange propaganda vanuit alle machtshoeken van de samenleving. Dat is een loeiharde conclusie, die in de huiskamers van de Mokumse intelligentsia als een mokerslag aan moet komen.
Hier en daar krijgt Boer in zijn rol als Marokkaan ook met extreemlinkse websites te maken, want hij werd ook door hen regelmatig benaderd. En die websites blijken zich expliciet te specialiseren in het zwartmaken van mensen in de pers die wel kritisch durven schrijven over al wat fout gaat in de multiculturele samenleving. Dat dit al jarenlang uitloopt op bedreigingen en geweld blijkt toch zeker aan de linkerkant van het politieke spectrum geen reden te zijn om zich wat terughoudender op te stellen.
Uit de zuinige woorden van de kunstenaar blijkt dat hij deze uitkomsten niet had verwacht. Dat maakt het misschien wel zo geslaagd, met een beknopte insteek en lege agenda erin zijn gegaan, niet wetende wat er zou gebeuren. Een uniek project dat pijnlijk blootlegt hoe de dominante ideologie van het multiculturalisme totaal mislukt is en met welke idiote kunstgrepen de bezittende klasse komt. Kunst met een grote K als je het mij vraagt én maatschappelijk uiterst relevant.

Geen opmerkingen: