Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

18 augustus 2008

Wat klopt er allemaal niet?

Nee dit is geen spelletje zoek de zeven verschillen, maar een alertheidstest.
Regelmatig worden er cijfers gepubliceerd door de overheden over allerhande onderwerpen en fenomenen.
Zo ook natuurlijk over het fenomeen criminaliteit.
Hieronder vindt u het artikel dat de informatie aan de bevolking moet verstrekken omtrent georganiseerde misdaad. Maar zijn jullie wel wakker en alert. Zijn jullie al niet murw en voos gemept door de opiniemakers, de Barman figuren en regimemedia allerhande, de plaats van tewerkstelling van het journaille en zelfverklaarde idolen?

http://mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2[art_id]=21923&cHash=a88d1e3848

16 juli 2008 (MO) - In 2006 voerde de Belgische justitie 224 onderzoeken naar criminele organisaties. In hetzelfde jaar werden 87 nieuwe dossiers geopend. Dat staat in het tweejaarlijkse rapport "Georganiseerde criminaliteit in België 2005-2006", dat MO* als eerste kon inkijken.
Het rapport is het resultaat van een samenwerking tussen de Dienst voor Strafrechtelijk Beleid en de Federale politie.
'Het beeld van de gekende criminele organisaties ondergaat weinig wijziging in vergelijking met de vorige jaren’, besluiten de auteurs van het rapport, dat nog officieel moet voorgesteld worden. ‘De grootte van de organisaties blijft relatief beperkt alsook het profiel van de verdachten en de activiteiten vertonen weing verschillen met de vorige jaren. Er dient wel aangestipt dat het aantal onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit sinds 2002 geleidelijk afneemt. Dit geldt zowel voor de totaliteit van de onderzoeken, als voor de nieuwe dossiers.’
In 2005 ging het nog om 246 dossiers, in 2004 om 289.
Het rapport maakt melding van 1.809 verdachten in dossiers van georganiseerde criminaliteit in 2006. Zowat vier op tien zijn Belgen. Vervolgens gaat het om Nederlanders (12,3%), Italianen (4,6%), Roemenen (4,3%), Turken (3,4%), Marokkanen (2,6%), Fransen (2,5%) en inwoners van ex-Joegoslavië (2,3%).

Hier de oplossing, al zou ik die ondersteboven moeten schrijven zoals in de puzzelboekjes, maar Blogger laat zoiets niet toe.

-Er is weinig gewijzigd tegenover vroeger dus geen reden om u ongerust te maken. Teneur: Met criminaliteit moet u leren leven, en je kunt daar beter direct mee beginnen.

-"De grootte van de organisaties blijft relatief beperkt" staat er. Maar ten opzichte waarvan relatief? En wat is het absoluut? Of wat bedoelt de communicatiegoeroe hier nu mee?

-"Er dient wel aangestipt dat het aantal onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit sinds 2002 geleidelijk afneemt." Hallo, bent u nog wakker? Er staat het aantal onderzoeken dat afneemt, niet het aantal criminele feiten!

- "Zowat vier op tien zijn Belgen" Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen autochtone Belgen en genationaliseerde "Belgen", en "Belgen" met dubbele paspoorten.
De oorsprong/achtergrond van deze Belgen mocht wellicht politiek correct niet vermeld worden.
-"Vervolgens gaat het om Nederlanders (12,3%), Italianen (4,6%), Roemenen (4,3%), Turken (3,4%), Marokkanen (2,6%), Fransen (2,5%) en inwoners van ex-Joegoslavië (2,3%)" Dat is dan samen 32%! Bij de 40% "Belgen" geteld vormt dit samen 72%.
De overblijvende 28% moeten dus Marsmannetjes zijn, want waarom hebben die geen nationaliteit gekregen? Omdat ze er als sans-papier geen hadden?
Politiek correct moet het dus maar bij Marsmannetjes blijven.

Waren het echte Vlamingen geweest, dat racistische volkje boven de taalgrens dat allemaal verre familie is van Hans Van Themsche, dat had geen probleem geweest, dan had het er wel bijgestaan zo wordt gefluisterd.

Het schijnt dat sommige Marrokanen, Turken en bevriende organisaties al heftig hebben geprotesteerd tegen de genoemde 2,6% en 3,4%.
Ook de Italianen protesteerden tegen de instandhouding van het stigma als maffialand.

Het schijnt dat er daarna een bericht werd verspreid via buitenlandse zaken waarin gesteld werd dat al de genoemde nationaliteiten niet zeker waren en er om politiek correcte redenen niet kon uitgemaakt worden wie echt Italiaan was en wie niet.


En hebben jullie dit goed doorgeslikt? Door de strot wel te verstaan?
Want anders moet er iemand van de gedachtenpolitie langs komen om het er in te rammen.
Dan nu naar bed. Oogjes dicht en snaveltjes toe.

Geen opmerkingen: