Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

12 augustus 2008

Tremelo, epidemisch centrum?

Dat de immer lachende toverfee uit Rome haar toverstaf heeft aangewend om Pater Damiaan tot heiligheid te verheffen in het land der fabeldieren van half mensen half vogels, half mensen half bokken, sprekende slangen en lammeren gods, dat moeten de goede fee en de believers maar weten.
Hoe absurd de religieuze verhalen ook mogen zijn, ik gun hen de vrijheid om het te geloven, net zoals moslims van mij mogen geloven dat de aarde plat is en het centrum van het heelal Makkah.
Waar ik mij wel aan stoor zijn de wijze en de middelen die men aanwendt om hun waarheid aan anderen op te dringen, het leven van andersdenkenden daarmee te gaan bepalen, al is het soms onrechtstreeks.
Aangezien niet iedereen het amper tienduizend zielen tellend plaatsje Tremelo kent, waar Pater Damiaan (Jozef De Veuster) geboren werd, zal ik het situeren.
Het ligt in het Hageland, naast Werchter ( van het Rockfestival) en vrij kort bij Aarschot en Leuven.
Een aantal handelaars, kaarsenverkopers en souvenirkramen zoals in Scherpenheuvel zien die heiligverklaring met grote belangstelling en vol ongeduld tegemoet. In gedachten rinkelt hun kassa.
Niet in het minst bij de verre familie van pater Damiaan, die al in de business van de begrafenissen zit, en die met het oog op een voorspoedige toekomst, steeds vurige pleiters waren voor de heiligverklaring. Stel je voor, tegen de klanten, komend van de hele wereld ,kunnen vertellen dat ze familie zijn van een heilige. Welke betere stunt kan een familiebedrijfje zich nog wensen om het economisch helemaal waar te maken?
Stil dromen enkelen wellicht van een hotelletje, zelfbedieningsrestaurants, een evenementenzaal met aangepaste voorstellingen enzovoort.

Het probleem dat men echter over het hoofd ziet in de tijdelijke en plaatselijke euforie, is dat het dorp gaat platgelopen worden door toeristen-bedevaarters, dat het uit is met de landelijke rust, dat zoals in Scherpenheuvel regelmatig het verkeer zal worden omgeleid of onmogelijk wordt voor bewoners, enz....

Maar wat nog de bittere kers op de religieuze taart zal zijn is dat Pater Damiaan de beschermheilige wordt voor mensen die besmet zijn met HIV, aids dus.
Dat betekent dat de concentratie aan HIV/aids patiënten in Tremelo snel en gestaag zal toenemen. In Leuven trouwens ook, waar zich zijn graf bevindt.
Recht evenredig daarmee zal ook het besmettingsgevaar sterk toenemen, zelfs wetende dat de besmetting niet overgedragen wordt door bvb handjes schudden.
Analoog zou een toestroom van pest- TBC- ebola- of lepralijders ook veel grotere besmettingsrisico's inhouden, om het even of sommige ziektes minder of meer besmettelijk zijn , en meer of minder geneesbaar.
Grotere concentraties zieken zorgen immers voor groter, mogelijk epidemisch besmettingsgevaar.
Men vergeet licht dat, alhoewel het niet besmettelijk is als een griepje, het nog steeds een besmettelijke,dodelijke, ongeneesbare ziekte is!
HIV/Aids moet gecontroleerd en behandeld worden door artsen niet door heiligen, en dit geld natuurlijk voor alle ziekten.

Omdat het vlees, en ook de geest der mensen zwak is, ook bij katholieken, durf ik zo voorspellen dat de bevolking van Tremelo en omstreken binnen afzienbare tijd een veel groter aantal HIV/aids- gevallen zal kennen, en niet enkel door immigratie.
Omdat mensen, en vooral de kinderen en jonge mensen de ziekte zo gewoon worden, en ze behandelbaar wordt geacht, zal ook het risicogedrag toenemen.
De stijgende banalisering van de risico's door allerhande media, lobbygroepen, en de veronachtzaming van de er rond hangende problemen aangaande opvang, omgang en hygiëne, maar ook drugsgebruik, maken dat er met deze heiligverklaring veel schade zal worden aangericht.
HIV/aids- patienten moeten nu niet geïsoleerd of verstoten worden, maar zich ook niet concentreren of geconcentreerd worden in Tremelo, of Leuven.
Vast staat dat, hoe zeer ik en andere mensen het werk van pater Damiaan bewonderen en appreciëren, wij dit niet kunnen opbrengen voor de platte commerciële, politieke en religieuze exploitatie die zich rond zijn persoon en nagedachtenis afspelen.
Zeker niet wanneer daarnaast de kerk gekant is tegen condoomgebruik en daarmee in de meest getroffen landen achterlijke opvattingen helpt in stand te houden, daardoor dus de verspreiding van HIV/aids vooruithelpt.
Een verandering van het sexuele gedrag en de ingebakken foute mentaliteit zullen niet genoeg zijn en te lang op zich laten wachten om de verspreiding te stoppen.
Aan mensen leren dat bidden zal helpen de ziekte te bestrijden is bovendien pure oplichting.

Ik ben er dus zeker van dat er heel veel mensen zullen zijn die, nu zwijgend, later zullen wensen dat pater Damiaan elders was geboren of begraven.
Of hoe de ganse bevolking geacht wordt de gevolgen van een religie te dragen, ook al zitten er slechts 20 mensen in de kerk.
Ik hoop voor de bevolking van Tremelo en Leuven dat er niet nog een paar kermissen als in Lourdes of Scherpenheuvel bijkomen. Dan nog liever een veel mooiere Efteling.

Voor mij staat vast dat het reddende middel van de wetenschap moeten komen, en niet via het aanbidden van een god of een heilige die mooi passen in het grote sprookje.
Stel je voor dat de zieken daarvan echt afhankelijk moesten zijn.

Laat ik nog sluiten met de hoop dat er voor iedereen, ongeacht geloof , ongeloof, geaardheid of ras, die aan HIV/Aids lijdt, snel een een afdoende remedie wordt gevonden.
Maar laat mij toe dat ik niet voor iedereen en voor alles even veel begrip, sympathie of respect kan opbrengen.
http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/377591/2008/08/12/Heilige-Pater-Damiaan-beschermt-aidslijders.dhtml
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=NL1V6L0F

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Al weest "piepen" vandaag bij heer Ray? Daar staat een filmpjesreeks onder de titel: Een frisse kijk op de wetenschap.
Na het openingsfilmpje, kan men daaronder nog uit een hele reeks venstertjes zoeken; ééntje is heel goed te combineren met Uw prachtig artikel: "Yemenite Sheik claims to have found the cure for aids".
(en als ge nog niet overtuigd zijt wat een stommiteiten die lieve baardmannetjes allemaal vertellen, dan zult het nu wèl zijn) ha,ha,ha

italia zei

BETER LEREN OPLETTEN ZOU EEEN VOLGENDE HOBBY KUNNEN WORDEN...
Heb ik nu toch de verkeerde aanspreeknaam gebruikt zeker!
Bij A. Griffon vind ik zo gauw geen wilde scheuten als bijn rozen. Lap. Beeldspraak mislukt.
Sorry, beide Heren!

A. Griffon zei

@ italia
geen probleem, heb de vergissing gewist.