Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

13 augustus 2008

Om in de buurt van Tremelo te blijven

Vandalisme bij Rock Werchter : gemeente Rotselaar niet verzekerd tegen vandalisme.
Vlaams Belang vraagt terugbetaling kosten door festivalorganisatoren. ( auteur:Stijn Hiers)

Een drietal weken geleden stuurde Rotselaars Vlaams Belang fractieleider Stijn Hiers een openbrief aan de organisatoren van Rock Werchter. Stijn Hiers vond het namelijk niet kunnen dat inwoners van de gemeente zelf moeten opdraaien voor de schade die ze lijden door vandalisme tijdens het festival.

Het Vlaams Belang stelde daaromtrent ook enige vragen aan het schepencollege. Zo werd deze zomer tijdens het festival bijvoorbeeld de strandbibliotheek aan de Plas gesloopt en werd het standbeeld van Jan Bols in Werchter vernield. Uit de antwoorden blijkt dat de gemeente Rotselaar zelf niet eens verzekerd is tegen dit soort van vandalisme. Kortom, het is de belastingbetaler die mag opdraaien voor de kosten hiervan.
Tevens beweert het Rotselaarse schepencollege dat men de kosten niet kan verhalen op de organisatoren van Rock Werchter, omdat er geen aantoonbare band is tussen enerzijds het festival en anderzijds het vandalisme tijdens het festival.
Geen aantoonbare band? Ieder mens met ook maar één greintje gezond verstand in z’n lijf weet en ziet dat vandalisme tijdens het Rock Werchter-weekeinde wel degelijk te maken heeft met de aanwezigheid van vele tienduizenden al dan niet beschonken festivalgangers.

De inwoners van Rotselaar betalen als belastingbetaler dus voor de schade die wordt aangericht door het festival – een gebeuren dat zelf miljoenen euro’s oplevert aan de organisatoren.
Ze betalen zelfs dubbel. Want hoeveel honderden werkuren zouden gemeentearbeiders jaarlijks niet worden ingezet voor Rock Werchter? Ook dat wordt door de belastingbetaler allemaal gefinancierd.
Het wordt dan ook hoog tijd dat de organisatoren van Rock Werchter eens gaan voorzien in de nodige financiële compensaties naar de gemeente toe. En daarmee bedoelen we niet extra gratis drankbonnekes voor het schepencollege !

Tevens is het Vlaams Belang van mening dat de gemeente Rotselaar alsnog de geleden schade aan gemeentelijke infrastructuur en patrimonium dient te verhalen op de organisatoren van Rock Werchter. http://vbrotselaar.skynetblogs.be/

Zou het geen goed idee zijn om de kosten te laten betalen of anders het volgende festival niet meer te laten doorgaan, en bovendien borgstelling te eisen van de organisator; en een verzekering afsluiten ook natuurlijk. De kosten van politie, opruimen, omleiding van het verkeer enz worden hopelijk al aangerekend.

Geen opmerkingen: