Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

10 augustus 2008

Het verschil is bloed.

Koningshuis dubbel zo duur, koppen de kranten.
De globale kostprijs van het Belgische koningshuis bedraagt goed 30 miljoen euro, of meer dan het dubbele van wat tot nog toe werd aangenomen.(Prof.Herman Matthijs (Vrije Universiteit Brussel))

Ach, ach, alleen domme mensen, gelovige tsjeven en op succes hopende VLD-ers geloofden dat het minder was.
Maar het is nog erger, nog duurder dan wat de kranten nu in hun nieuwsvodjes durven schrijven. De pientere mensen weten dat de kranten graag liegen in het voordeel van het regime, en dus gaan ze wel doorhebben dat die 30 miljoen Euro nog steeds een grote leugen is.
Dat een 'professor' met een berekening komt van de kostprijs van het koningshuis maakt de leugen wat geloofwaardiger denkt men. Ze staan er zelfs niet bij stil dat dit een stap is in de opwaartse regularisatie van de door het hof jarenlang volgehouden bewering dat het amper de helft was. Dat een professor zich met dergelijke materie bezighoudt maakt hem juist minder geloofwaardig, al was het maar om het gekozen onderwerp, waarvoor elke student met de glimlach gebuisd zou worden alleen al vanwege zulke keuze.
Immers is er niets zo duister, geheim en achterbaks als de kosten en het inkomen van het opperette-theater, en kan (mag) dit zelfs niet bestudeerd worden door gebrek aan informatie en toezicht.
Of dacht er iemand dat de verhevenen der aarde een belastingbrief invulden, laat staan belastingen betalen?
Dat is voor het plebs, de ONDERdanen.

De berekende dertig miljoen, die later nog wat opgetrokken 'gecorrigeerd' kan worden, kunnen dan een bod op een Italiaanse villa enigszins rechtvaardigen en plausibel maken.

Wat men vergeet is het grote privé vermogen van de koninklijke familie, waar niemand, in tegenstelling tot ieder ander burger zijn vermogen, niets van weet.
Wie zijn de naïeve kneusjes die denken dat de dotatie van de koninklijke familie het enige is waar ze het moeten mee doen, en dat zonder de armoede en bedelstaf dreigt.
Men vergeet allicht dat een groot vermogen ook belegd moet worden, en liefst lucratief.
En wie is er nu beter geplaatst dan een koning om daar zekerheid over te hebben?
Maar wie beheert nu het familievermogen, en wie lobbiet daarvoor? Is het tante Fabiola? Is het Paola? Of is het de wat discreet op de achtergrond verblijvende Habsburger (ik had de neiging hamburger te schrijven) Prins Lorentz, de echtgenoot van prinses Astrid, die in het bankwezen in Zwitserland actief is; en niet als klerk moet je weten.
Discretie, loyauteit en betrouwbaarheid, dat zijn de sleutelwoorden voor voorspoedig koninklijk vermogenbeheer, zoals elk burger dit zou wensen ware er niet die vervelende bijzondere belastinginspectie die afgaat op toevallig (?) bekomen afschriften en lijsten van Luxemburgse , Zwitserse en Lichtensteinse banken. Nee, een naam van iemand van de koninklijke familie gaan ze daar niet openlijk op aantreffen, die hebben de juiste vrienden, en dan begaat men zulke vergissingen niet. Eeuwenlange ervaring, relatieopbouw, dynastieke opvolging, en inside-informatie staan borg voor lucratief en geheim beleggen. Weten wanneer je er moet instappen en weten wanneer er moet uitgestapt worden..
Ik vraag me af of het bijvoorbeeld toeval is dat bij Bekaert, naast Baron Buysse, ook (de vroegere VRT baas, nu Bekaert baas) Bert de Graeve baron werd, en dat de koninklijke familie verschillende malen de firma bezocht in belgië, China en elders? Vanwege hun verdiensten en omdat ze veel weten?
Is het toeval dat vooral mensen uit de haute finance en de de hoogste pieten uit het bedrijfsleven een adelijke titel verwerven, en nooit een hard werkend gezin dat hard heeft gewerkt en belastingen betaald?

Zal ik voor de goede orde nog maar eens opnoemen hoe men in het verleden een adellijke titel kon verwerven, en daarna vragen wat er op vandaag daaraan fundamenteel veranderd is?
Nee dat ga ik maar niet doen. Ik denk dat de lezers slimmer zijn dan de zelfingenomen journalisten van de regimekranten en de OOOO denken.
Ik ga enkel het verschil noemen, en dat is bloed. De lijken waarover gegaan wordt zijn niet lijfelijk meer. Tenmiste vandaag nog. Maar wat is, de geschiedenis kennende, uit te sluiten? Morgen wordt dit misschien een land in crisis, een Balkanland met enclaves, haarden van verzet en opstand.Met royalisten, republikeinen, moslims, katholieken, atheïsten en verschillende strijdende geïmmigreerde culturen. Wie zal er dan voor zijn belangen (kunnen) zorgen, en wie zal daartoe de middelen hebben?
Niet de arme luis, niet de winkelier om de hoek, noch de professor aan de universiteit die naïef het inkomen van de koning tracht te becijferen en daarmee een moment van glorie denkt te verwerven; zij zijn diegenen wiens bloed altijd vergoten werd, zoals dit altijd al zo was en altijd zal zijn.
Amen.

P.S.: Denk nu maar niet dat ik ondernemers hun rijkdom en geluk misgun. In tegendeel zelfs, chapeau. Maar ik vind niet dat ze daar bovenop nog een prijs moeten ontvangen, die hun hoedanook verplicht engageert en inlijft in een voorbijgestreefd middeleeuws politiek systeem dat een monarchie is.Geen opmerkingen: