Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

05 augustus 2008

Hij leefde in uw toekomst.

Vladimir Bukovsky bracht veel jaren door in Sovjet werkkampen en psychiatrische instellingen voor het verdedigen van mensenrechten . Hij vluchtte naar Groot Brittanië in 1976. Hij geeft er lezingen over het oude Sovjet systeem en de Europese gemeenschap.
Helaas de videoboodschap is niet in duidelijk Engels vanwege zijn Russisch accent, en kan ik er geen ondertitels onder breien.
Zijn boodschap is wel duidelijk wanneer hij ons waarschuwt voor het monster dat de Europese unie aan het worden is , naar analogie met de Sovjet Unie.
Hij verwijst in zijn boodschap naar de Goelach Archipel, werkkampen in Siberië voor dissidenten van het regime, waarover de pas overleden Aleksandr Solzjenitsyn nog boeken schreef. Vladimir vermoedde de nakende dood van zijn land- en lotgenoot nog niet. Zijn waarschuwende boodschap moet nu dubbel zo luid klinken.
Zoals hij op het einde zegt: " Ik heb in uw toekomst geleefd, en dat werkte niet"!
Ik ben geen tegenstander van een Europese unie en samenwerking; maar niet zoals die ons nu wordt opgedrongen en ontwikkelt tot de Europese Unie der socialistische Sovjet Republieken: de EUSSR, waarin wij geen zeggenschap meer hebben, de vrije mening wordt gesmoord met alle Sovjet technieken, en alles beslist wordt door het regimeapparaat, de Opperste Europese Sovjet dus. ( Als ik tijd heb zet ik onder het filmpje de vertaling)
Met dank aan Vincent De Roeck die dit filmpje vond.

1 opmerking:

italia zei

Dank en proficiat voor Uw artikel. Is om na te denken