Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

05 augustus 2008

Mijn kortste artikel ooit

Minister De Crem wil geen republikeinen in legeruniform
Militairen in uniform mogen hun republikeinse overtuiging niet uiten.
'Het uiten van republikeinse meningen komt neer op het in vraag stellen van de koninklijke functie, wat verboden is voor militairen' zegt De Crem.
OK, nu weten we wat we mogen beslissen naar zijn goede voorbeeld de dag dat de Vlaamse republiek wordt uitgeroepen:
Wij willen geen royalisten in legeruniform!
In veel landen van Europa is het voeren van adelijke titels verboden, en zal men ook wel geen royalisten tot generaal benoemen, zelfs niet in lagere rangen.
Een republiek went snel, geen enkele wilt terug naar het koninkrijk met adelstand.
Republikeinse miltaire vrienden, de gedachten zijn vrij, en uw stem geheim
Nog even geduld.
Ik roep alvast in uw plaats:
Leve de Republiek Vlaanderen.

2 opmerkingen:

Duplo Duplex zei

Aandoenlijk hoe deze omhooggevallen opportunist het opneemt voor de royale poppenkast. Dergelijke creaturen bewijzen enkel de gegrondheid van mijn aversie tegen de N-BA die zich Vlaams-nationalistisch durft noemen en aanschurkt bij een royalistische bilzieke partij.

Anoniem zei

Nochtans zitten er veel republikeinen in de legercomponenten want ze werden naar die "kant" gedreven door de vele mistoestanden van de laatste jaren.
Zo zien we ook dat bij de politiediensten veel zgn."racisten" zouden zitten.
Wie het nog niet is, wordt vlug bekeerd tegenwoordig.
Hartelijke Vlaamse groeten,
Victor VV