Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

18 augustus 2008

Een multicultureel verhaal

"Bewakers gewond bij incident in asielcentrum"
Wij moeten dat begrijpen, er is nu eenmaal dat culturele verschil. We moeten ook aanvaarden dat elders nu eenmaal volgens andere regels problemen worden opgelost, en daar mogen wij ons maar beter niet mee moeien. Die mensen zijn zo geworden omdat ze geen goede opvoeding konden genieten, nooit in een mooi huis woonden, nooit evenveel middelen hadden als de Vlamingen en er in hun land niemand voor werkgelegenheid zorgde.
Je kunt toch op zijn minst de verzachtende omstandigheden die voor deze sukkelaars moeten worden ingeroepen begrijpen aangezien hun gedrag wordt ingegeven door onbedwingbare drang als gevolg van stress, onbegrip en racisme dat ze moesten ondergaan. Ze werden ook beroofd van hun inkomen uit hun handel in kleine niet bestrafbare dosissen, uit hun werk dat noodgedwongen in het zwart moest gebeuren, uit de occasionele koperen regenpijpen en kabels die na naarstig zoeken vonden op werven aan gebouwen en langs spoorlijnen. Ook zullen ze moeten afzien van de regelmatige inkomsten die een of meer vriendinnen vrijwillig aan ze af staan Voor elk van deze verliezen hebben ze recht op een financiële compensatie, en zelfs een verblijfsvergunning om humanitaire redenen, natuurlijk met behoud van hun oorspronkelijke nationaliteit zonder de welke ze zich niet cultureel gerespecteerd voelen.
Ze wonen bovendien al geruime tijd in dit land, en spreken al behoorlijk de taal. De buren en de burgemeester hadden helemaal geen problemen met ze, en ze zeggen zelfs goedendag.
Mensen die zo goed zijn ingeburgerd die kun je niet meer over de grens zetten.
Erg is ook dat ze beloofd hadden aan hun familie dat die binnenkort ook mocht overkomen.
Het zou trouwens een onrechtvaardige discriminatie zijn omdat van hen geweten is uit welk land ze komen terwijl er zoveel meer Afrikanen, Aziaten en Zuid Amerikanen hier mogen blijven omdat men niet kan achterhalen uit welk land ze komen of die landen ze weigeren terug te nemen.
Dat is een zuivere discriminatie waarvoor men klacht kan neerleggen bij het CGKR en de rechtbanken wegens schending van de mensenrechten.
Dat er een paar gewonden vielen is jammer, maar de bewakers hebben het ook zelf gezocht door tussenbeide te komen in een conflict dat ze zonder de juiste opleiding in die cultuur niet konden begrijpen. Maar nu is het weer rustig en kan hun dossier weer worden onderzocht in afwachting van een nieuwe aanvraag tot regularisatie waar ze gewoon recht op hebben.
http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/vlaamsbrabant/1.363202
ma 18/08/08 06:21 - In het gesloten asielcentrum 127 bis in Steenokkerzeel zijn twee bewakers lichtgewond geraakt bij een vechtpartij.
Twee mannen van Albanese afkomst gingen met elkaar op de vuist en richtten vernielingen aan in het centrum. Ze bedreigden elkaar ook met de dood en hadden zich afgezonderd in een kamer.Toen personeelsleden probeerden in te grijpen, werden ze zelf aangevallen. Het personeel is dan beginnen te onderhandelen en heeft zo de gemoederen kunnen bedaren.De Albanezen werden disciplinair opgesloten in isolatie. De rust is nadien weergekeerd.

Geen opmerkingen: