Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

11 december 2010

Open brief aan Dirk X

Beste Dirk,

Ik kon het niet laten om, naast het door mij volledig ondersteunde antwoord van de baas Ray van Angeltjes, ook een open brief te sturen naar aanleiding van je commentaar op de blog Angeltjes.
Een eventuele gelijkenis in standpunt is niet toevallig niet onlogisch, noch zonder reden of ondoordachtheid.

Ik hoop dat je ook de moed hebt hem uit te lezen, want dat zou al bewijzen dat je een vent in wording bent.

Er zijn nu een paar mogelijkheden:

1. Dirk denkt nu na, gebruikt het stuk gezond verstand dat nog niet gemanipuleerd is ( zoals in The Matrix Dirk! die ken je toch?) Hij maakt gebruik van de +40 jaar ervaring die hij hier kan lezen, die hij op zijn 21 niet kan hebben, en waardoor hij niet alle fouten opnieuw moet maken om pas op zijn pensioenleeftijd met blutsen en builen hetzelfde te moeten denken, weten en doorzien als wij, zich afvragend waarom hij meer dan 40 jaar heeft verknoeid.

2. Hij denkt niet na, blijft voort papegaaien wat hem aan niet exacte wetenschap en kennis ingegoten werd door links en poco geïnfiltreerde scholen en clubjes. Hij komt veel te laat te weten dat ze hem en zijn familie serieus in de zakken hebben gezeten onder allerlei voorwendsels. Zijn welvaart en welzijn werden verkwanselt aan mensen die hier helemaal niemand of niets kwamen verrijken behalve zichzelf. Hij ziet de sociale zekerheid, waarvoor wij oude knarren en onze ouders en grootouders streden ineenstorten, en dat een vreedzame goed functionerende samenleving zoals wij die tot enkele jaren geleden kenden wellicht voorgoed naar de haaien is omdat de haaien hier wonen.

Wij, 'oude mensen' in zijn ogen, hadden voor hem 'Dommedirk' en de volgende generaties gezorgd. Wij zijn boos en ontgoocheld omdat die erfenis, waaraan 'Dommedirk en Co' nog niets hebben bijgedragen maar daardoor wel in de geschiedenis nooit geziene unieke kansen kregen, zo wordt vergooit en verkwist. Bozer nog omdat we, voor al wat wij en onze voorouders presteerden nog worden afgedaan als intellectuele sukkels terwijl zij het waren waardoor je nu met een auto rijdt, een uitkering, pensioen en een studiebeurs kunt krijgen, die de mens op de maan lieten landen, waardoor je de computer kent en nu een mondje onzin mee mag babbelen met de 'grote mensen'.

Ik weet het, het komt hard aan en is wellicht niet van aard om je meteen te bekeren. Daarvoor is het op een te confronterende en directe manier geschreven, omdat het nu eenmaal wilt wakker schudden in plaats van de moderne linkse draak te loven en ontzien, die het eigen volk verslindt.

Zo je hierdoor, ondanks de jarenlange indoctrinatie die je onderging en aankleeft, op jeugdige leeftijd al het licht zou zien, dan ben je hier welkom in een warmer nest dan je zou vermoeden.

Wij zorgen immers eerst voor ons eigen volk. Jij toch ook Dirk?

2 opmerkingen:

lucky9 zei

Griffon, spijtig dat dom zijn geen pijn doet. Er zouder er nogal wat rondlopen met barstende hoofdpijn.

Anoniem zei

En nu maar hopen dat "student Dirk" deze, en ook die op Angeltjes... komen lezen is.