Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

02 december 2010

Vragen over het klimaat

Koudste winterstart in 135 jaar kopt een artikel in Het Laatste Nieuws en in de copy/paste krant De Morgen.

Dus de opwarming van de aarde is toch een oplichterij om geld te versassen van een plaats naar een ander zonder dat de ontvangers daarvoor hoefden te werken?

Moeten we niet langer CO2 rechten kopen in Afrika zodat de NGO's en de elite niet langer met 4x4 kunnen rijden en er een leger bedienden kunnen op nahouden en de wapenverkoop er stilvalt?
 
Gaan we naar een ideaal klimaat voor dinosaurussen?
 
Gaat de mens op aarde de klimaatveranderingen overleven of gaat het sterven van veel mensen juist de aarde redden?
 
En welke mensen overleven? De sterksten? Wie zijn dan de sterksten?
 
Ik hoor niets meer over de zure regen en het gat in de ozonlaag. Zijn die verdwenen,of was daar geen geld mee te verdienen en te versassen?
 
Allemaal vragen zonder antwoorden of waar men geen antwoorden durft op geven.
 
Wat ik denk? Veel! Te veel om te schrijven.
 
Wat ik voel?
Ik voel wanneer ze in mijn zakken zitten.
Jullie ook??

Geen opmerkingen: