Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

08 december 2010

Van Quaden naar erger

Over de financieringssystemen die dit land nog moeten rechthouden bestaat grote onenigheid.
Niet moeilijk wanneer het gaat om een toverdrankje dat nooit eerder werd uitgetest en net zo goed prinsen in padden kan doen veranderen, deze zelfs kan doden.
Nu, enkele prinsen (politieke- of erfprinsen) minder in dit land zouden mij niet rouwig maken, maar de economische gevolgen van de productie, het uittesten van en de nawerkingen van de brouwsels zullen steeds door de Vlamingen moeten gedragen worden.
Dit maakt dat er een paar kopstukken van de SPa met mekaar ook al overhoop liggen, en er e-mailtjes lekten of een eigen leven en weg vonden.
Dat het zich keren tegen het eigen volk en de achterban, het zich aanschurken bij de PS ten zuiden van het land de SPa en links zuur zal opbreken is bijna een zekerheid. Ze mogen van mij zo nog wat voortdoen.

Maar, dit land met zijn ongelofelijk ingewikkelde Kafkaiaanse oplossingen is gedoemd om te sterven. Alleen advocaten, politici en boekhouders hebben hier een toekomst zo blijkt. Hun producten zijn evenwel niet exporteerbaar tenzij naar een ander apenland. Andere apenlanden hebben evenwel dezelfde productie; al is die toegegeven zelden beter; en dus zal onze handelsbalans steeds meer verlieslatend worden.

Komt daar ook Guy Quaden van de Nationale Bank dreigen dat het niet hebben van een federale regering de speculatie tegen belgië doet toenemen. Hiermee dient hij in de eerste plaats de speculanten en het Brusselse een Franstalige gewest waar hij is gekweekt, en dat hij uit dankbaarheid voor zijn postje dient. Dat hij het zo bont maakt, en mag maken van de Vlamingen, komt doordat hij als onderdeel ervan weet dat Wallonië niets meer te verliezen heeft en nog liever de ondergang ziet voor het hele land dan Vlaanderen in welvaart alleen te laten varen op een eigen koers.

Ik pleit voor terugkeer naar de basis, voor vereenvoudiging, voor het ontwarren van de Gordiaanse knoop, dewelke zoniet ooit zal ontward worden door een zwaard.
Enkel een onafhankelijke Vlaamse natie zal kunnen voorkomen dat ooit het zwaard zal gebruikt (moeten) worden.

Ik lees een zinnetje is het vorige artikel van Annemans.."Tot nader order is het Vlaams Belang géén terreurorganisatie." en ik weet dat hij gelijk heeft.
Tot nu wordt de boosheid van veel Vlamingen gekanaliseerd, worden dromen uitgesteld, rechtmatige verzuchtingen opgeborgen, worden diefstal en exploitatie nog voorlopig getolereerd, vermoeden ze dat aan het Vlaamse territorium niet zal worden geraakt, omdat een democratische weg wordt afgewacht en verkozen.

Maar er komt misschien de tijd dat sommigen de weg kiezen van gewelddadig verzet zoals wij dit nu enkel kennen van linkse betogers, linkse anarchisten en raddraaiers. Dat ook het protest wordt gevoerd met brandende paletten, autobanden, molotovcoctails en ...erger.
Dan zal, hoe welbespraakt Annemans ook is, wat hij, ik en anderen ook schrijven
niet meer baten om de storm die dan raast te doen luwen
Dan baat O2, de Ordelijke Opdeling, zoals Annemans beschrijft in zijn laatste boek niet meer

Dit is geen dreiging van mij, van het Vlaams Belang of iemand die ik ken. Dit is een veelgehoorde vrees, gevoed door de regimepolitici zelf en door de jarenlange intriges van de Franstalige politici, adel, diplomaten en hooggeplaatste ambtenaren als Quaden.

Het zal dus gaan van Quaden naar erger als dit Grieks drama niet stopt en Vlaanderen niet onafhankelijk wordt uit deze bananenmonarchie.

We the People.....

Geen opmerkingen: