Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

30 mei 2012

Even een belangrijke mededeling


N-VA weigert hoorzitting in Vlaams Parlement over nefaste hervorming gerechtelijk arrondissement

N-VA verwordt tot nieuwe CD&V

 30  mei 2012 • 09.22u 
Vanmiddag stond op de agenda het voorstel van resolutie van het Vlaams Belang over de nefaste gevolgen van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel. Die hervorming wordt momenteel besproken in de Kamer.

Het Vlaams Belang wilde hierover een hoorzitting met onder andere de voorzitter van de Arbeidsrechtbank en de ondervoorzitter van de rechtbank van Eerste Aanleg, beide te Brussel.

Zij hadden reeds gewezen op de nefaste gevolgen van de hervorming voor de rechtsbedeling van de Nederlandstaligen te Brussel. Aan de Kamervoorzitter hadden zij gevraagd om gehoord te worden naar aanleiding van de start van de bespreking van de hervorming in de Kamer, maar werden door de bevoegde commissie wandelen gestuurd, ondanks luid protest van Vlaams Belang en N-VA.

Wie schetst onze verbazing wanneer diezelfde N-VA vandaag ons voorstel om beide personen dan maar in het Vlaams Parlement te horen, gewoon wegstemde. In het Vlaams Parlement volstaan vijf van de vijftien commissieleden om een hoorzitting af te dwingen. Vlaams Belang, met drie leden, werd gesteund door LDD. Bleef de vraag dus wat N-VA zou doen. Wegstemmen dus. Met het even wraakroepende als ontluisterende argument van fractievoorzitter Van Dijck: “Het debat moet op federaal vlak gevoerd worden, niet hier. Wij zitten hier namelijk in de meerderheid”.

Voor het Vlaams Belang is dit een meer dan serieuze ontgoocheling. Wij hadden gedacht dat de N-VA haar machtspositie in de Vlaamse meerderheid zou gebruiken om een aantal zaken te keren. Niet dus. Voor de N-VA moet het Vlaams Parlement zich niet bezighouden met zaken die op federaal vlak worden bedisseld, laat staan met het lot van de Brusselse Vlamingen op gebied van rechtsbedeling..

Daarmee degradeert de N-VA zichzelf op Vlaams vlak tot meeloper in plaats van koploper. Hoe kan men op federaal vlak geloofwaardig oppositie voeren tegen het Vlinderakkoord, als men op Vlaams vlak weigert zijn macht en invloed als meerderheidspartij te gebruiken? Als Vlaamse meerderheidpartij heeft de N-VA de witte vlag gehesen. Hun oppositie in het federaal parlement heeft dan ook geen enkele zin meer, laat staan enige geloofwaardigheid.

Elio Di Rupo en de Franstaligen mogen gerust zijn. De N-VA blaft wat in het rond in het federaal parlement, maar blijft koest in het hok in het Vlaams Parlement. De N-VA is in het Vlaams Parlement verworden tot een mistroostige CD&V.

Joris Van Hauthem
Fractievoorzitter 

1 opmerking:

Lucky9 zei

Inderdaad als er één materie is waarbij de territoriale soevereiniteit moet afgedwongen worden in het Vlaams parlement da,n is het wel justitie.

De totale toestand van verrotting en en disfunctie van deze staatsmacht bewijst seder vele decennia dat het nationale niveau totaal onbekwaam ofwel totaal ter kwader trouw handelde.

Na deze beslissing van NVA moet er eerlijkheidshalve dezelfde vraag gesteld worden.

Wat is het nu? Is de NVA onbekwaam of handelt ze ter kwader trouw.