Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

10 mei 2012

Wat niet werd uitgezonden

Even luisteren naar wat Nigel Farage te zeggen had in het Europees Parlement op 9 mei 2012. Dat werd natuurlijk niet uitgezonden door de regimezenders, de Pravda's.Ze verkondigen alleen de woorden van de EUSSR en het politbureau dat niet werd verkozen. Het krioelt er van zelfingenomen grote smoelen als Dehaene die ongestraft hun zakken vullen en de burgers laat opdraaien voor de schade Waar is dat geld eigenlijk naartoe? Iemand was toch de oplichter, de dief? De Europese parlementairen zitten er meestal bij om te applaudisseren, naar Kremlingewoonte, en om veel geld te verdienen en hun toekomst veilig te stellen natuurlijk. Aan uw en onze toekomst werken ze niet, al zullen ze dat nooit toegeven. Nigel Farage voorspelt revoluties. Ik ook.

Geen opmerkingen: