Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

10 mei 2012

Hocuspocustaal waarmee zakken worden gevuld

Ik zocht even wat op in het verkeersreglement met betrekking tot het dragen van de veiligheidsgordel en het gebruik van autozitjes/kinderzitjes voor kinderen. Daaruit ben ik niet wijzer geworden, want nergens staat hoe die zitjes er moeten uitzien, hoe men kan vaststellen of ze geschikt zijn (labels, erkenning, voorbeelden)enz.... Wat een draken van teksten die worden geproduceerd door de 'wetgever'. Eigenlijk zijn die door hun vergezochte complexiteit en zinsbouw geen Nederlands meer. Dit moet het gevolg zijn van decennialange inteelt en hersenspoeling op de ministeries in de politiek en de universiteiten. Het wordt tijd dat de wetboeken eens helemaal herschreven worden naar echt duidelijke Nederlandse taal in plaats van die hocuspocustaal die lijkt vertaald te zijn uit het Latijn (of het Frans)door het te veel groot aantal zelfingenomen gewichtig doende juristen en politici (vaak synoniem) die het land telt. En zeggen dat het nog maar over de wegcode gaat. En dan klagen dat de burger er zijn frak aan veegt en de overheid alle dagen uitlacht. Ik vraag me ook af of de nieuwe 'belgen' er iets van snappen, maar ach zij hebben altijd een excuus of verzachtende omstandigheid om in te roepen, en meestal een pro deo advocaat om hun vragen te beantwoorden. Wat moeten we dan nog denken van de andere wetteksten hier of bij de EUSSR. Wetteksten die ze zelf niet begrijpen, en ook niet naleven. Want wanneer een wet hen niet goed uitkomt, dan maken ze toch gewoon een nieuwe. Er zijn te veel en te dure juristen, te veel wetten en nog zijn er te veel overtredingen, te veel criminaliteit. Justitie lost geen problemen op, ze creëert ze. De wetten staan ten dienste van zij die er van leven, er baat bij hebben. Ik wil van deze justitie en van die oubollige hocuspocustaal af! jullie ook? Het zou ons veel schelen in onze portemonnee. Voor wie geïnteresseerd is om een van de draken te lezen die mij aanzette om dit te schrijven: http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/205-art35

3 opmerkingen:

Fee zei

Toch niet moeilijk te verstaan, al die achterlijke uilekoppen die verkozen worden in de politiek en die alleen uit zijn op groot en lui geldgewin, dat komt er van: wetten en decreten allerhande die zichzelve tegenspreken, die onbegrijpbaar zijn enzoverder, allemaal klotewerk van kloteraars!

Lucky9 zei

Klotewerk van kloteraars in het francoos, want vergis U niet dat is de hoofdzakelijke oorzaak van bijna alle juridische ellende in dit schizofreen onland.

Een ding heb ik na lezing van de door Griffon aanbevolen lectuur geleerd: van af is de kans groot dat als U mij kruist ik achteruit rij in plaats van vooruit. :lol:

pjerreke zei

Heb de bewuste wettekst gelezen.
Ik had dat beter niet gedaan.
Maar zoals Lucky9 zegt, ik ga in de toekomst altijd achteruitrijden dan ben ik vermoedelijk niet in overtreding.

Een bende onbekwamen daar hebben wij mee te maken.