Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

28 september 2007

Nee, verhalen als die van Shakespeare zijn geen fictie.

Ooit verraadde Robert the Bruce, Schotland en William Wallace, om macht en territorium en omdat hij als feodaal heer, de ontstane beweging op termijn als een grote bedreiging zag voor de toekomst van zijn familie of clan. Daarna heeft het nog 700 jaar geduurd, enkele schermutselingen daargelaten, dat de Schotten verregaande autonomie, ja onafhankelijkheid konden uitroepen.
Ik neem aan dat iedereen dat verhaal kent uit de epische film "Braveheart".

Nee, Shakespeare en andere schrijvers zijn niet de bedenkers van zulke intriges, die bestonden al lang, en bestaan nu nog steeds.
Het klassieke thema van verraad dat zich meermalen ook in onze geschiedenis heeft voorgedaan dreigt zich nu te herhalen in Vlaanderen.
Welke zijn nu de determinanten/ indicatoren die aan de basis liggen van ditdreigende gevaar ?

Vooreerst telt dit kleine land grofweg meer dan 500 parlementairen, tientallen ministers, 11 gouverneurs ( Nationale Bank meegerekend), 4 gewesten, parlementen en regeringen,
enkele duizenden oude en nieuwe adel (die nu zonder koning dreigen te vallen), en ontelbare hoogwaardigheidsbekleders uit rechtbanken en instituten die er bestaan bij gratie van het gedrocht dat België heet.
Tel daarbij de koning, twee koninginnen, en tientallen prinsen en prinsessen.
Daar bovenop, niet te vergeten alle mensen die hun familiefortuin te danken hebben aan lucratieve zaakjes die zij in het verleden dank zij België konden sluiten.

Dan is er nog het kanonnenvlees, dat zijn de vele duizenden die al eens tot bij de koning en Co op bezoek mochten , of er bezoek van ontvingen. Naïeve bejaarden, caritatieve verenigingen, ijdele ondernemers, winnaars van sportmedailles, charmezangers, schrijvers en journalisten, die in de ontvangst bij de koning de ultieme erkenning zien, de believers van een operettestaat, de lezers van blaadjes als Dag Allemaal, en kijkers en medewerkers van royaltyshows of TV.

Vergeten we ook niet de katholieke kerk met haar charismatische beweging en Opus Dei, en enkele geheime genootschappen als de loges, plus alle mensen die leven van Pomp and Sircumstance.
Dat is een hoop hé, nergens ter wereld doet men dit na, en dan ben ik nog belangengroepen vergeten.

Nu zien al die honderden politici en een veelvoud aan politieke medewerkers in al die nationale instituten de ondergang van Sodoma en Gomora en de aankomende orkaan hangen.
Hun lucratieve en overschatte baan is in groot gevaar wanneer straks enkel nog Vlaanderen overblijft en er enkel een Vlaams Parlement overblijft (ook weg alle senaatszetels).
Wat betekent dit allemaal voor machtspartijen als de CD&V, de VLD, de SPa, om dan nog van de Waalse tegenhangers te zwijgen.
Hoeveel van die banen, alleen al bij de CD&V staan er dan op de tocht, en wat moeten ze met al die mensen beginnen?
Aangezien het doomscenario zich dit langs beide zijden van de taalgrens zal afspelen bij een splitsing van België, mag u er zeker van zijn dat dit wellicht het grootste probleem is en het belangrijkste argument om alle roepers om splitsing te overtuigen gas terug te nemen.

Ik hoor het Didier, Joelle en de PS-ers al zeggen tegen Van Rompuy en Leterme ;
"Mais allez Eric et Yves, soyons serieux. Quesque tu vas faire avec tous ces gens, aussi dans votre partie, et comment tu vas leur dire qu'il perdront leur travail, leur pouvoir, leur carièrre?"
Daarvan alleen al zijn ze bij de CD&V zo geschrokken, dat dit aanleiding gaf tot de de glimlach op de gezichten van de Waalse politici met de mededeling dat er een deblockage is, een vooruitgang. Dit alleen al is genoeg om de stoere taal van de CD&V te ontwapenen en toegevingen van hen te bekomen.
Waarom dachten jullie dat die consultatie- en formatiegesprekken zo geheim moeten blijven?

Daarom werd het kanonnenvlees van Robert the Bruce in stelling gebracht met de hulp van de machtspolitici en regimekranten en de royalisten om België samen te houden. Als die roep groot genoeg is, en ondersteund door de financiën en media van al de belangengroepen, dan zal dit de verklaring zijn waarom men toegevingen heeft gedaan, niet splitst en Vlaanderen met alle middelen zal verhinderen om onafhankelijk te worden.

Nieuw in dit verhaal zijn de verzuilde vakbonden (en ziekenfondsen), die verbazend genoeg de kant kiezen van diegenen die ze geacht worden te bestrijden, al komt dit natuurlijk door hun vrees voor verlies aan macht, verlies van inkomsten uit de sociale zekerheid via de uitbetalingen en snoepjes allerhande.
De Paradox:Voor de belangen van de Vlaamse werkmens? Laat die werkmens nu diegene zijn die het meest moet zweten en afdokken voor de instandhouding van het Belgische vampierencircus. De collaboratie van de gepolitiseerde vakbonden heeft niets van doen met de solidariteit die in gevaar zou zijn, maar met de gevaren voor de disgenoten die zich al decennia lang aan de feesttafel die België is, een indigestie vreten op de kap en het zweet van de Vlaamse werkmens.

De Robert the Bruces, dat zijn het koningshuis en de adel, de kopstukken van de CD&V, en andere Vlaamse partijen aan de onderhandelingstafel, klaar om ons te verkopen.
Ook De Crem heeft dat al goed begrepen,want nu hij in een machtspositie en aan de vetpot zit, wordt zijn grote bek een pruimenmondje, en vertraagt hij mee de natuurlijke en beloofde evolutie.

En wie is nu William Walace in het verhaal?
Het Vlaams Belang, de NVA, LDD, en het meest van al de gewone Vlaming met een toekomstdroom, die hoopte op onafhankelijkheid, op de verdediging van zijn cultuur en territorium. Die hoopte op minder diefstal, minder corruptie, minder staat, meer vrijheid.

De NVA zal achteraf kunnen verklaren dat ze bij die laatste onderhandelingen niet waren aanwezig geweest of betrokken ,en ze derhalve niets hebben kunnen tegenhouden ondanks verwoede pogingen. Dit excuus zit al geënsceneerd en vervat in de exclusieve onderhandelingen van de laatste dagen.

Waarom zet ik daar ook het Vlaams Belang bij?
Door het cordon sanitaire, het monddood maken in de media, de politieke processen, de hun viserende uitzonderings-wetgeving.
Ze zijn de enigen die compromisloos hun rug recht houden en de Vlamingen economisch, territoriaal en cultureel verdedigen, het corrupte systeem aanklagen, problemen bespreekbaar maken, de echte verandering en vrijheid voorstaan, en dit niettegenstaande persoonlijke bedreigingen, intimidatie, sabotage en het inzetten van Waalse troepen.
Dit geldt niet alleen voor de kopstukken, maar voor al die vastberaden nooit ontmoedigde Vlamingen die hen openlijk durven steunen niettegenstaande uitsluiting , discriminatie en stigmatisering.
Het is een feit dat voor een affiche van het Vlaams Belang Uw ruit wordt ingegooid door de democratische verdraagzamen, terwijl men hier te lande gerust met een affiche van de PS Charleroi, of het DKHCP kan rondrijden.
Om die redenen verdient het Vlaams Belang sowieso de titel van William Wallace.

Zal dit verraad dat ik verwacht (maar niet hoop) onze onafhankelijkheid en zelfbeschikkingsrecht nog eens decennialang knechten?
Ik vrees van wel, want in de maak is een staatshervorming die de zaken nog erger met elkaar zal verweven en moeilijker terugschroeven laat, zoals nationale kieskringen, inschrijvingsrechten, of nieuwe geraffineerde en perfide faciliteiten voor de Franstaligen, of territoriale concessies.

Ik weet dat het weer de Vlamingen zullen zijn die de solidariteit mogen betalen, het gat in de begroting mogen dichten, en moeten afdokken voor de staatsschuld het profitariaat en het kaviaarsocialisme van de Walen en de vakbonden.

Wil dit niet gebeuren dan moeten de Vlamingen nu wakker worden en opkomen voor hun recht tegen de Belgisisten en het stemadvies van de vakbonden en bekende Belgen in.

Zo dit niet gebeurt vrees ik niet alleen dat de resultaten van dit verraad misschien ook (of nog eens) 700 jaar op ons zouden gaan wegen, maar ook dat dit naar analogie met Ierland of Baskenland minder vreedzame onderwerping kan inhouden.

Als men ons de boeren noemt in dit land, dan is dat omdat we ons zo lang onderdanig en weerloos hebben gedragen tegenover de Franstaligen en de nieuwe adel en bourgeoisie.
Klauwt de leeuw nog een laatste keer voor het te laat is, en we onze kinderen beschaamd moeten vertellen waar zij de rest van hun leven zullen voor moeten werken?

Geen opmerkingen: