Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

17 september 2007

Af en toe zijn er van die multicul pipo's, aanhangers van de avontuurlijke reizen naar landen als Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak, en Colombia. Verdedigers van iedereens gebruiken, normen en waarden, behalve de onze.Mensen die leiden aan het Stockholmsyndroom, die zelf Djembe spelen en buikdansen, en af een toe wat wiet in hun waterpijp of sigaret stoppen (of meer van dat lekkers)
In enkele reacties op een post op het forum van het Nieuwsblad/Het Volk over de repatriëring van Stefaan De Boeve en de hoofddoek gedragen door zijn moeder bij haar korte bezoek aan Iran, is de multicul commentaar als volgt:
"
Zoals het moet
Dit is zoals het moet.U aanpassen aan de zeden en gewoontes van het land waar u zich bevindt. Ieder land,streek overal ter wereld heeft zijn eigen gewoontes en gebruiken.Als je je daaraan aanpast en ze respecteerd ben je overal welkom,waar ook te wereld en zal je merken hoe gastvrij alle volkeren zijn.Maar dat gebeurt nu veel te weinig ,in welke richting ook.kortom respecteer de gebruiken van de plaatselijke bevolking en je bent overal een graaggeziene gast. "


Mijn commentaar daarop:
Niet wederzijds en bovendien achterlijk
Waarom passen zij hun gebruiken niet aan als ze naar hier komen, zelf op de vlucht voor onderdrukking?
Vele van die gebruiken zijn bovendien achterlijk, gebaseerd op een sprookje bedacht door jaloerse en oorlogszuchtige mannen rond een kampvuur in de woestijn 15 eeuwen of langer geleden,met het doel anderen en vooral vrouwen te onderdrukken of te overheersen.
Toen ontstond het echte racisme dat nog steeds niet is uitgeroeid.
Zou jij je dochter uithuwelijken aan zo'n figuren, zelfs al betalen ze een gigantische bruidsschat?
Indien ja, hoop ik dat je regelmatig eens Iran, Irak of Afghanistan gaat bezoeken met je familie.
We zullen je niet komen terughalen uit het paradijs. Beloofd.

Geen opmerkingen: