Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

26 september 2007

De moslims beduveld ende bij den neus genomenDe maagden zijn tegenwoordig steeds meer geen echte maagden meer.
Blijkbaar hebben multiculfiguren, die de achterlijke gebruiken van de islam verdedigen en mee in stand helpen houden, een zetpil ontwikkeld waardoor de niet maagdelijke bruid toch kan bloeden op haar huwelijksnacht. Zoals het daar gebruikelijk is wordt een laken met het bloed na de de eerste geslachtsdaad van de man en de submissie van de vrouw, aan iedereen getoond als een trofee. Het is de lezer wel duidelijk dat om bloed te toveren op een laken er wel vaak gewelddadig, op zijn minst onzacht, te keer zal worden gegaan, en deze eerste seksuele ervaring van de vrouw eerder een traumatisch gebeuren, ja zelfs een verkrachting is.
Het maagdenvlies zit eigenlijk bij die jaloerse hitsige macho mannnen tussen hun oren en omklemt hun door religie verschrompelde hersenen.
Zou daar geen operatie of een pil voor bestaan? Als er daarna bloed uit hun oren komt , dan ben ik gerust, want dan zijn ze genezen. Dat vrouwen in die wereld dat blijven slikken en gedwongen worden dat te ondergaan is een schande. Waar zijn al die linkse-multicul-trutten nu om hun geslachtsgenoten te verdedigen? Of is dit iets waar wij Vlamingen, zoals van andere achterlijke onderdrukkingssymbolen als hoofddoeken en dichtgenaaide vagina's, geen last mogen hebben?Ik ben als man meer feminist dan de meeste vrouwen, en ik huiver van de gedachte dat dit ooit mijn achterkleinkinderen zou worden aangedaan door religieuze imbecielen.

Omdat ik geen toekomst voor de volgende generaties wil zoals op de foto, zal ik mij altijd en tot mijn laatste snik blijven verzetten.

Geen opmerkingen: