Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

11 september 2007

En wanneer een eliteschool?

Mieke Van Hecke ziet de boterberg smelten onder de zon van Allah
Waar zou het Mieke van Hecke om te doen zijn?
Ze ziet natuurlijk dat de zeer kinderrijke gezinnen en de toekomst islamitisch zijn en deze trend zich ijlings verder zet.
Ze ziet hoe de oprichting van Islamitische scholen binnen niet al te korte termijn een groot probleem kunnen vormen voor haar zuil , en voor de indoctrinatie van de jeugd, zo broodnodig om de mensen godvrezend te maken en de macht
binnen de katholieke zuil te houden. De toekomst islamiseert, en net zoals Patrick Janssens van de stad van Allah en de SPA gaat ze een pyrusoverwinning ,maar dan voor het onderwijs, halen.
Ik ben voorstander van strikt wetenschappelijke scholen zonder enige godsdienst of dubieuze invloeden van partijen, creationisme, scientology of andere kul.
Elitescholen met discipline, waarden, normen, strikte toetredingscriteria, vroegtijdige opsporing en ontplooiing van talent,solidair systeem om ook mensen van alle lagen van de bevolking kansen te geven. Een school waar eens echt geld geïnvesteerd wordt in talent, interesse, gedrevenheid, ijver en vindingrijkheid. Waar top computers, supermachines en de laatste nieuwe technologische hulpmiddelen, labo’s en meetapparatuur beschikbaar zijn. Te veel mensen en middelen worden nu uitgegeven en verkwist aan leerlingen die niet willen of niet kunnen.
Het lijkt sociaal minder begaafde, gehandicapte of achterop lopende kinderen te willen samenzetten met normaal begaafde en hoog begaafde kinderen. Hierbij houdt men dus geen rekening met het effect dat dit op die beter begaafde kinderen heeft. Er wordt vanuit gegaan dat ze het zelf redden, en dat is ook meestal zo. Omdat het niveau zo laag wordt kan dat, maar veelal slaat de verveling en deconcentratie en afleiding toe waardoor die kinderen hun capaciteiten nooit optimaal kunnen ontplooien en benutten, studiemoe worden, gedemotiveerd geraken en nooit krijgen wat ze verdienen. Vooral de meest hoogbegaafde kinderen leiden daar erg onder. Het is onwaarschijnlijk jammer dat zoveel potentieel daardoor soms voor altijd verloren gaat en niet eens wordt ontdekt. De steeds nieuwe en enorme aanvoer van allochtonen in het onderwijs verlaagt dramatisch het niveau van het gehele onderwijs. Die allochtonen op het vereiste niveau brengen vergt te veel middelen en inspanningen en daarom ook moet men de migratie stoppen. En zelfs dan nog blijken alle of toch de meeste inspanningen te mislukken.
In de sport vindt men het heel normaal dat men niet “gehandicapt” aan een sport deelneemt samen met talentrijke sporters. Daarvoor gelden ook andere competities zoals Paralympics of amateursport toernooien en geen olympische spelen. Men zou het daar niet in zijn hoofd halen om talenten samen in een ploeg te zetten met minder begaafden en het opleidingsniveau, de snelheid en de lat laag te houden.
Wees gerust in de nieuwe economieën zoals China en India worden al wel elitescholen opgericht. Zij gaan de wetenschappers leveren waar wij tegen moeten opboksen. Het is erg om het te stellen maar onze sociale economie en ingesteldheid zal ons zo zeer verzwakken dat wij de concurrentie in de toekomst niet meer zullen aankunnen. De wet van de sterkste is een natuurwet waartegen de mens niets of nauwelijks iets vermag. Het resultaat gaat zijn dat er daardoor nog minder geld beschikbaar komt voor het sociale stelsel waardoor juist die zwakkeren nog meer achteruit zullen gaan. De sneeuwbal die van de helling rolt dus.
Een eliteschool zonder onderscheid tussen richtingen en beroepen, dus gelijkwaardig, en waar niet het in de hemel geprezen Latijn van nonkel pastoor, tante nonneke of diegenen die er ook mee werden opgeleid, op de bovenste plank staat. Het Latijn, een mooie taal weliswaar, is geschiedenis en dood, en handig maar absoluut niet noodzakelijk voor moderne wetenschappelijke vakken. (Anders zou dat bvb betekenen dat iemand die geen Latijn heeft gehad nooit goed een romaanse taal zou kunnen of nooit wat van de geschiedenis zou begrijpen).
In die tijd kan men ook Chinees, Russisch of Indisch leren, of een technologisch of wetenschappelijk of wiskundig vak waaraan veel meer nood zal zijn in de toekomst. Latijn is niet nodig om te leren redeneren en logisch te denken, dat is wat men ons vroeger wilde laten geloven, en ook door de mensen die zelf Latijn onderwezen kregen wordt aangehangen.
Scholen waar men geen godsdienst moet leren, die door woestijnvolken rond een kampvuur of een badplaats werden bedacht vol van fabels, mirakels, arken, scheppingsverhalen en onbevlekte ontvangenissen, hoe hoog het Harry potter amusementsgehalte er ook van is.
Nog een Islamitische scholengemeenschap erbij naast het katholieke en de staatsscholen, de Steinerscholen, de Joodse scholen enz….
Dit is je reinste geld en middelenverspilling. Klassen en richtingen met slechts enkele leerlingen in slechte gebouwen, met aparte administratie en controleorganen. Wat als straks ook de boedhisten, de Hindoe’s, de animisten enz .. hun school opeisen?
Wanneer richten we de eerste eliteschool op, en investeren eens in topkwaliteit, toptechnologie en toptoekomst ?

Geen opmerkingen: